PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Valency in English - AAA500167
Anglický název: Valency in English
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=672
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Jakub Sláma
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jakub Sláma (28.06.2019)
Seminář prohloubí znalosti studentů o valenci sloves, ale seznámí je i s problematikou valence substantiv, adjektiv a adverbií. Studenti se seznámí s nástroji a zdroji pro studium valence (valenční slovníky, specializované databáze, syntakticky anotované korpusy), s různými teoretickými přístupy k valenci a se základními poznatky o empirickém výzkumu valence (včetně výzkumu v psycholingvistice, osvojování jazyka a neurolingvistice). Pozornost bude věnována i vybraným dílčím problémům, např. alternacím valenčních rámců, interakci valence a slovotvorby apod. Důležitou součástí semináře budou i praktické aktivity orientované na práci s daty.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jakub Sláma (08.12.2020)

docházka, průběžná četba, průběžné úkoly, závěrečný písemný test

Účast je povinná, povoleny jsou tři absence za semestr. Větší počet absencí v průběhu pandemických opatření musí být nahrazen prací navíc individuálně zadávanou vyučujícím.
 
zimní semestr 2020/2021 (vzhledem k pandemické situaci): účast na online hodinách, průběžné úkoly a cvičení na Moodlu, průběžná četba, shrnující cvičení na moodlu v polovině semestru a na jeho konci
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jakub Sláma (25.10.2019)

Povinná četba:

Week 3Panevová, J. (1999): Valence a jejíuniverzální a specificképrojevy. Čeština – univerzália a specifika 1, 29–37. Brno.

Week 4Fillmore, C. (1970): The Grammar of Hitting and Breaking. In: R. Jacobs & P. Rosenbaum (eds.), Readings in English Transformational Grammar, 120–133. Washington: Georgetown University Press. and Levin, B. (1993): English Verb Classes and Alternations. A Preliminary Investigation. Chicago & London: The University of Chicaho Press; pages 1–12.

Week 5: Goldberg, A. E. (2003): Constructions: A new theoretical approach to language. Trends in Cognitive Sciences 7(5): 219–224.

Week 6Hilpert, M. (2014): Construction Grammar and its Application to English. Edinburgh University Press; pages 45–47and Perek, F. (2015): Argument Structure in Usage-Based Construction Grammar. John Benjamins Publishing Company; pages 145–151.

Week 7Herbst, T. (1988): A valency model for nouns in English. Journal of Linguistics 24(2): 265–301.

Week 8: Aikhenvald, A. (2015): The Art of Grammar. A Practical Guide. Oxford: Oxford University Press; pages 141–147.

Week 9choose Denison, D. (2009): Argument structure. In: G. Rohdenburg & J. Schlüter (eds.), One Language, Two Grammars? Differences between British and American English, 149–165. Cambridge: Cambridge University Press. or Rohdenburg, G. (2009): Reflexive structures. In: G. Rohdenburg & J. Schlüter (eds.), One Language, Two Grammars? Differences between British and American English, 166–181. Cambridge: Cambridge University Press.

Week 10Casenhiser, D. M. & G. M. L. Bencini (2015): Argument structure constructions. In: E. Dąbrowska & D. Divjak (eds.), Handbook of Cognitive Linguistics, 579–594. Berlin & Boston: De Gruyter Mouton.

Week 11Saicová Římalová, L. (2018): Is there such a thing as nonverbal valency? Prace Filologiczne 72: 321–331.

 

Doporučená četba:

Week 7:

 • Mackenzie, J. L. (1997): Nouns are avalent – and nominalizations too. In: K. van Durme (ed.), The Valency of Nouns, 89–118. Odense: Odense University Press.
 • Spevak, O. (2014): Noun valency in Latin. In: O. Spevak (ed.), Noun Valency, 183–210. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Week 9:

 • Deshors, S. C. & S. Th. Gries (2016): Profiling verb complementation constructions across New Englishes. International Journal of Corpus Linguistics 21(2): 192–218.
 • Thompson, S. A. & P. J. Hopper (2001): Transitivity, clause structure, and argument structure: Evidence from conversation. In: J. Bybee & P. Hopper (eds.), Frequency and the Emergence of Linguistic Structure, 27–60. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

Doplňková četba:

 • Ágel, V. et al., eds. (2003): Dependenz und Valenz. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. Dependency and Valency: An International Handbook of Contemporary Research, Vol. 1. Walter de Gruyter.
 • Aikhenvald, A. (2015): The Art of Grammar. A Practical Guide. Oxford University Press.
 • Allerton, D. J. (2006): Valency Grammar. In: K. Brown (ed.), Encyclopedia of Language & Linguistics, Vol. 13, 301–314. Elsevier.
 • Alsina, A. (2006): Argument Structure. In: K. Brown (ed.), Encyclopedia of Language & Linguistics, Vol. 1, 461–468. Elsevier.
 • Bybee, J. & P. Hopper, eds. (2001): Frequency and the Emergence of Linguistic Structure. John Benjamins.
 • Chomsky, N. (1965): Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press.
 • Chomsky, N. (1972): Studies on Semantics in Generative Grammar. Mouton.
 • de Almeida, R. G. & C. Manouilidou, eds. (2015): Cognitive Science Perspectives on Verb Representation and Processing. Springer.
 • Goldberg, A. E. (1995): Constructions. A Construction Grammar Approach to Argument Structure. The University of Chicago Press.
 • Goldberg, A. E. (2006): Constructions at Work. Oxford University Press.
 • Goldberg, A. E. (2019): Explain Me This. Creativity, Competition, and the Partial Productivity of Constructions. Princeton University Press.
 • Grimshaw, J. (1990): Argument Structure. Cambridge: MIT Press.
 • Herbst, T. & K. Götz-Votteler, eds. (2007): Valency: Theoretical, Descriptive and Cognitive Issues. Mouton de Gruyter.
 • Malchukov, A. & A. Spencer, eds. (2009): The Oxford Handbook of Case. Oxford University Press.
 • Müller, P. O., I. Ohnheiser, S. Olsen & F. Rainer, eds. (2015): Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, Vol. 2. De Gruyter Mouton.
 • Skwarska, K. & E. Kaczmarska, eds. (2016): Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Slovanský ústav AV ČR.
 • Spevak, O., ed. (2014): Noun Valency. John Benjamins Publishing Company.
 • Taylor, J. R. (2012): The Mental Corpus. Oxford University Press.
 • Tutunjian, D. & J. E. Boland (2008): Do we need a distinction between arguments and adjuncts? Evidence from psycholinguistic studies of comprehension. Language and Linguistics Compass 1: 631–646.
 • Van Valin, R. D. & R. J. LaPolla (1997): Syntax, Structure, Meaning and Function. Cambridge University Press.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jakub Sláma (25.10.2019)

October 7: Introduction & overview

October 14: Lexicalist approaches I

 • overview of approaches;
 • linking / mapping;
 • transparency principles;
 • thematic role hierarchies

October 21: Lexicalist approaches II: Functional Generative Description

 • Functional Generative Description;
 • valency frames;
 • valency dictionaries;
 • the CzEngClass project

November 4: Verb classes and alternations I

November 11: Constructionist approaches

 • arguments against lexicalist accounts;
 • argument structure constructions

November 18: Verb classes and alternations II

 • argument structure competition;
 • statistical preemption;
 • frequency & argument structure

November 25: Morphology & valency I

 • word formation & argument structure;
 • nominalization & noun valency;
 • adjective & adverb valency

December 2: Morphology & valency II

 • voice & diatheses;
 • valency-changing derivations;
 • cross-linguistic perspectives

December 9: Empirical perspectives on valency I

 • the variability of valency across registers;
 • the variability of valency across English dialects;
 • evidence from conversation

December 16: Empirical perspectives on valency II

 • the acquisition of argument structure constructions;
 • priming studies of argument structure;
 • neuroimaging studies of argument structure

January 6: Empirical perspectives on valency III

 • second language acquisition and valency;
 • gesture and valency
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jakub Sláma (17.09.2019)

a) základní orientace v syntaxi na úrovni odpovídající bakalářskému předmětu Anglická mluvnice: syntax;

b) ideálně (ne nutně) základní orientace v lingvistické teorii na úrovni odpovídající magisterskému předmětu Moderní lingvistické popisy angličtiny (nebo odpovídajícímu bohemistickému či obecnělingvistickému předmětu)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK