PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Observations in ELT - AAA500155
Anglický název: Observations in ELT
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=648
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Jiránková
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Observations in ELT Syllabus.pdf Sylabus kurzu Observations in ELT Mgr. Lucie Jiránková
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jiránková (25.10.2019)
Cílem kurzu je vytvořit podmínky pro propojení teoretické a praktické přípravy budoucích učitelů angličtiny formou pedagogických pozorování na vybraných středních školách, následných rozborů a diskusí o klíčových tématech učitelské praxe, jako jsou např. příprava na vyučování, hodnocení, výběr a adaptace materiálů, třídní management, individualizace výuky, spolupráce s rodiči, začínající učitel aj. Jádrem kurzu budou observace středoškolských učitelů při výuce a jejich následný rozbor za přítomnosti příslušného učitele. Studenti se seznámí s různými observačními technikami a získají dovednost je v praxi aplikovat a volit vhodné techniky pro různé účely. Dále se naučí podávat zpětnou vazbu vyučujícímu formou post-observačního rozboru a observačního protokolu. Seznámí se i s možnostmi aplikace observačních dovedností pro účely pedagogického, didaktického a akčního výzkumu. Kurz je koncipován jako příprava na povinnou pedagogickou praxi v rámci tzv. pedagogického minima a rozvíjí schopnosti reflektivního přístupu k učitelské profesi.<br>
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jiránková (25.10.2019)

Requirements

  • participation in all three secondary-school observations and the follow-up discussion seminars
  • active participation in the rest of the seminars
  • maximum 3 excused absences
  • observation protocols, analyses, and reflective evaluations for all three observations (to be uploaded in Moodle by 29th December)
  • a written evaluation and comparison of the three teachers (to be uploaded in Moodle by 29th December)
  • a final reflective feedback on the whole course (to be uploaded in Moodle by 31st January)

All requirements need to be met by the given deadline; its violation will result in failing the course.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (21.06.2017)

Bailey, K. M. (2006) Language teacher supervision. A case-based approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Bitljanová, V. & Edwards, S. & Pekařová, I. (2000) Práce se studenty na praxi ve škole. Příručka pro mentory. Liberec.

Čapek, R. (2001) Pedagogická praxe pro studenty: od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus.

Malderez, A. & C. Bodóczky. (1999) Mentor courses. Cambridge: Cambridge University Press.

Mason, J. (2002) Researching your own practice. London: Routledge.

Saginor, N. (2008) Diagnostic classroom observation. Thousand Oaks: SAGE. Corwin Press.

Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press.

Walker, R. & C. Adelman (2005) A guide to classroom observation. London: Routledge.

Wragg, E.C. (1999) An Introduction to Classroom Observation. London: Routledge.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jiránková (30.08.2019)

Předběžný sylabus kurzu je nahraný v sekci Soubory.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (09.09.2018)

Absolvování kurzů Didaktika AJ 1 a Didaktika AJ 2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK