PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Observations in ELT - AAA500155
Anglický název: Observations in ELT
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=648
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Prerekvizity : AAA500105, AAA500117
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (21.06.2017)

Cílem kurzu je vytvořit podmínky pro propojení teoretické a praktické přípravy budoucích učitelů angličtiny formou pedagogických pozorování na vybraných středních školách, následných rozborů a diskusí o klíčových tématech učitelské praxe, jako jsou např. příprava na vyučování, hodnocení, výběr a adaptace materiálů, třídní management, individualizace výuky, spolupráce s rodiči, začínající učitel aj. Jádrem kurzu budou observace středoškolských učitelů při výuce (3 x 4 vyučovací hodiny) a jejich následný rozbor za přítomnosti příslušného učitele. Studenti se seznámí s různými observačními technikami a získají dovednost je v praxi aplikovat a volit vhodné techniky pro různé účely. Dále se naučí podávat zpětnou vazbu vyučujícímu formou post-observačního rozboru a observačního protokolu. Seznámí se i s možnostmi aplikace observačních dovedností pro účely pedagogického, didaktického a akčního výzkumu. Kurz je koncipován jako příprava na povinnou pedagogickou praxi v rámci tzv. pedagogického minima a rozvíjí schopnosti reflektivního přístupu k učitelské profesi.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (21.06.2017)

Bailey, K. M. (2006) Language teacher supervision. A case-based approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Bitljanová, V. & Edwards, S. & Pekařová, I. (2000) Práce se studenty na praxi ve škole. Příručka pro mentory. Liberec.

Čapek, R. (2001) Pedagogická praxe pro studenty: od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus.

Malderez, A. & C. Bodóczky. (1999) Mentor courses. Cambridge: Cambridge University Press.

Mason, J. (2002) Researching your own practice. London: Routledge.

Saginor, N. (2008) Diagnostic classroom observation. Thousand Oaks: SAGE. Corwin Press.

Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press.

Walker, R. & C. Adelman (2005) A guide to classroom observation. London: Routledge.

Wragg, E.C. (1999) An Introduction to Classroom Observation. London: Routledge.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (22.06.2017)

Obecná struktura kurzu

(přesný rozpis bude upravován dle rozvrhu zvolené fakultní školy, daty prázdnin, ředitelských volen atp., viz Harmonogram níže)

Seminář 1 – úvod, seznámení s kurzem, observační techniky

Seminář 2  – Klíčová témata učitelské praxe 1 – diskuse se SŠ učitelem moderovaná trojicí studentů, kteří si připraví řízenou diskusi o dvou tématech (seznam bude zveřejněn na úvodním semináři)

Seminář 3 – Observace č. 1 – Skupina A – 4x45 minut observace zkušeného SŠ učitele

Seminář 4 – Observace č. 1 – Skupina B – 4x45 minut observace zkušeného SŠ učitele

Seminář 5 – Rozbor observace č. 1 – Skupina A i B – za přítomnosti SŠ učitele, diskuse k dalším klíčovým tématům učitelské praxe

Seminář 6 – Observace č. 2 – Skupina A – 4x45 minut observace začínajícího SŠ učitele

Seminář 7 – Observace č. 2 – Skupina B – 4x45 minut observace začínajícího SŠ učitele

Seminář 8 – Rozbor observace č. 2 – Skupina A i B – za přítomnosti SŠ učitele, diskuse k problematice začínajícího učitele

Seminář 9 – Klíčová témata učitelské praxe 2 – diskuse se SŠ učitelem moderovaná trojicí studentů, kteří si připraví řízenou diskusi o dvou tématech (seznam bude zveřejněn na úvodním semináři) + příprava na observaci č. 3

Seminář 10 – Observace č. 3 – Skupina A – 4x45 minut observace zkušeného SŠ učitele

Seminář 11 – Observace č. 3 – Skupina B – 4x45 minut observace zkušeného SŠ učitele

Seminář 12 – Rozbor observace č. 3 – Skupina A i B – za přítomnosti SŠ učitele, diskuse k dalším klíčovým tématům učitelské praxe

Seminář 13 – Klíčová témata učitelské praxe 3 – diskuse se SŠ učitelem moderovaná trojicí studentů, kteří si připraví řízenou diskusi o dvou tématech (seznam bude zveřejněn na úvodním semináři); závěr kurzu – shrnutí, analýza observačních protokolů

 

Harmonogram na ZS 2017/18

Úvodní seminář                                                 6/10/17                12.30–14.00        FF UK

 

Observace 1A                                                    12/10/17               8:00–12:00          Gymnázium Nad Štolou

Observace 1B                                                     19/10/17               8:00–12:00          Gymnázium Nad Štolou

Rozbor observací 1A a 1B                                 20/10/17               12.30–14.00        FF UK

 

Observace 2A                                                    2/11/17                8:00–12:00          Gymnázium Nad Štolou

Observace 2B                                                     9/11/17                8:00–12:00          Gymnázium Nad Štolou

Rozbor observací 2A a 2B                                 10/11/17               12.30–14.00        FF UK

 

Seminář – Klíčová témata učitelské praxe        24/11/17               12.30–14.00        FF UK

 

Observace 3A                                                    30/11/17               8:00–12:00          Gymnázium Nad Štolou

Observace 3A                                                    7/12/17                8:00–12:00          Gymnázium Nad Štolou

Rozbor observací 1A a 1B                                 8/18/17                12.30–14.00        FF UK

 

Závěrečný seminář                                            15/12/2017           12.30–14.00        FF UK

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (21.06.2017)

Absolvování kurzů Didaktika AJ 1 a Didaktika AJ 2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK