PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Medieval Conflicts and Contrasts: Digital Humanities in the Study of the Past - AAA500153
Anglický název: Medieval Conflicts and Contrasts: Digital Humanities in the Study of the Past
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=645)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (07.11.2017)
This run is the fourth of six-semester long guest lecture series in medieval studies focused on medieval conceptual and social conflicts and contrasts.
The winter semester of 2017/2018 is focused on digital methodologies in the study of the past.

The course is aimed at all levels of students and anyone interested in, or working on, any aspect of medieval studies and digital humanities is most cordially welcome.

More info at <a href="https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/the-digital-methodologies-in-the-study-of-the-past">https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/the-digital-methodologies-in-the-study-of-the-past</a>
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (07.11.2017)

Five credits for the course, conducted in English, are worth regular attendance (three absences maximum) and a successful completion of a final test.

The test will take the form of a mini-essay of 600 words minimum you will be required to write in English on a topic of your own choice from a set of 10 “test topics” shortlisted from those assigned by each lecturer during the course. The test will take 120 mins.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK