PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Medieval Conflicts and Contrasts: Digital Humanities in the Study of the Past - AAA500153
Anglický název: Medieval Conflicts and Contrasts: Digital Humanities in the Study of the Past
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=645)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (17.09.2017)

This run is the fourth of six-semester long guest lecture series in medieval studies focused on medieval conceptual and social conflicts and contrasts. <br>
The winter semester of 2017/2018 is focused on digital methodologies in the study of the past.<br>
<br>
The course is aimed at all levels of students and anyone interested in, or working on, any aspect of medieval studies and digital humanities is most cordially welcome. <br>
<br>
Five credits for the course, conducted in English, are worth regular attendance (three absences maximum) and a successful completion of a final test.<br>
<br>
The test will take the form of a mini-essay of 600 words minimum you will be required to write in English on a topic of your own choice from a set of 10 “test topics” shortlisted from those assigned by each lecturer during the course. The test will take 120 mins.

More info at <a href="https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/the-digital-methodologies-in-the-study-of-the-past">https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/the-digital-methodologies-in-the-study-of-the-past</a>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK