PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anglické diachronní korpusy - AAA500147
Anglický název: English Diachronic Corpora
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=755
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)
Předmět je primárně určen magisterským (případně pokročilým výzkumně orientovaným bakalářským) studentům nejen anglické lingvistiky se zájmem o kvantitativní a především korpusové metody v diachronní jazykovědě.
Nabídne přehled anglických diachronních korpusů a vybraných metodologií včetně práce s materiálem, rozhraními a softwarovými nástroji.
Ve spolupráci s ÚČNK bude představena i diachronní část Českého národního korpusu.
Předmět bude do velké míry koncipován jako workshop, studenti si práci s korpusy i představené postupy přímo vyzkouší.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Podmínkou atestace je účast (max. 3 absence), odevzdání zpracovaných a interpretovaných dat z jednoho z představených korpusů a prezentace tohoto mini výzkumu v hodině.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (26.09.2015)

Methodologies:

 • online interfaces (KonText, BYU, Google, OBC, LAEME)
 • POS tagging & regex
 • excel, pivot tables
 • R:Multiple factor analysis, Multidimensional scaling & Principal Components Analysis
 • visualisation (GoogleVis)

Corpora & Material

 1. Introduction: an overview of corpora, material and methods.
 2. Parsed versions of the Helsinki Corpora (HC, 730-1710)
 3. Corpus of English Dialogues (CED, 1560-1760)
 4. Parsed Corpus of Early English Correspondence (PCEEC, 1400-1800)
 5. Corpus of Historical American English (COHA, 1810-2000)
 6. Google Books (1500?-2012)
 7. Early English Books Online (EEBO, 1470s-1810s)
 8. Old Bailey Corpus Online (OBC, 1720-1913)
 9. Diachronní složka ČNK (DiaKorp, 14.-15. stol.)
 10. Dictionary of Old English Corpus (DOEC, 450?-1100)
 11. A Linguistic Atlas of Early Middle English (LAEME, 1150-1325) & Corpus of Narrative Etymologies and the Corpus of Changes
 12. Presentations
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK