PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Psycholinguistics - AAA500145
Anglický název: Psycholinguistics
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=764
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Luca Cilibrasi, Ph.D.
Vyučující: Luca Cilibrasi, Ph.D.
Je záměnnost pro: AAA500165
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)
Předmět se zaměřuje na představení základních aspektů psycholingvistického výzkumu. Předmět poskytuje přehled používaných metod a dosavadních poznatků v oboru.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)

Warren, P. (2012). Introducing psycholinguistics. Cambridge University Press, Cambridge, UK 

Během kurzu bude studentům poskytnuta další studijní literatura.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (05.09.2022)

-

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (05.09.2022)

See the English version.

Účast je povinná, povoleny jsou tři absence za semestr. Větší počet absencí v průběhu pandemických opatření musí být nahrazen prací navíc individuálně zadávanou vyučujícím. 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)

1.týden – Psycholingvistika: jazyk a mysl (Kapitola 1) 

2.týden – Výzkumné metody v psycholingvistice (Kapitola 1) 

3.týden – Větná produkce (Kapitoly 3,4,5) 

4.týden – Vnímání řeči (Kapitola 7) 

5.týden – Rozpoznávání mluveného slova (Kapitola 8) 

6.týden – Vizuální rozpoznávání slov (Kapitola 9) 

7.týden – TEST 

8.týden – Zpracování vět (Kapitola 10) 

9.týden – Jazyk a mozek (Kapitola 13) 

10.týden – Neurolingvistický výzkum (Kapitola 13) 

11.týden – Hudba a jazyk (PDF) 

12.týden – Afázie (PDF) 

13.týden – ZÁVĚREČNÝ TEST

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK