PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AAA500133
Anglický název: Diploma thesis
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=653
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Záměnnost : AAA500134
Je prerekvizitou pro: AAA500134
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (19.01.2015)
Seminář bude zaměřen na efektivní založení struktury práce a na základy metodologie diplomového výzkumu. Cílem semináře je tedy seznámit studenty s metodickými základy samostatného výzkumu (definice úkolu, rešerše relevantní literatury, sběr vlastních dat pro výzkum a jeho zásady, postup při zpracování materiálu) a se strukturou jejich prezentace. Studenti se seznámí s předepsaným členěním diplomové práce, s formou prezentace kvantitativních výsledků, s charakteristikou odborného textu v angličtině, formátem poznámkového aparátu, aj.
Na počátku semináře studenti definují cíl svého výzkumu a probíhá diskuze s ostatními diplomanty nad zaměřením a metodologií prací. Na konci semináře studenti prezentují dosavadní výsledky svého výzkumu. Forma semináře předpokládá aktivní účast referenta i ostatních účastníků semináře.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (25.01.2019)

Behrens, L. and L.J.Rosen (2011)  Writing and Reading across the Curriculum. Longman

Crystal, D. (2011) Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell

Hyland, K. (2005) Metadiscourse: exploring interaction in writing. Continuum

Hyland, K. (2006) English for academic purposes: an advanced resource book. Routledge

Matthews, P.H. (2014) Concise Dictionary of Linguistics. OUP

Murray, Neil (2012) Writing Essays in English Language and Linguistics. CUP

Trask, R. L. (2000) The dictionary of historical and comparative linguistics. Routledge

Turabian, L. (2013)  A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations (8th edition). The University of Chicago Press

Govier, T. (2010) A practical study of argument. Wadsworth Publishing

Gruba, P. and J. Zobel (2017) How to Write your First Thesis. Springer

Wallwark, Adrian (2011) English for Writing Research Papers. Springer

Šesták, Z. (2000) Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia

příklady úspěšných obhájených diplomových prací a další relevantní studie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK