PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anglická historická lingvistika B - AAA500116
Anglický název: English Historical Linguistics B
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=644
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Je prerekvizitou pro: AAA5PP116, AAA5ZK116
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAMALAM (17.09.2009)
The two-semester course is designed as an expansion on the B.A. level lecture and
seminar on the history of English (History of English I).
Presentations of relevant linguistic essays, text analyses and exercises related to a variety of topics in English historical
word-formation, syntax, lexical history and sociolinguistics
will help the student develop a deeper understanding of the major historical forces shaping the development of English.
Prerequisite:
History of the English Language I
working knowledge of Czech, Old and Middle English
Literatura - angličtina
Poslední úprava: UAAMALAM (17.09.2009)

Hogg, R. - Denison, D., A History of the English Language. CUP 2006.

Machan, T.W. - Scott, Ch. T. (eds), English in Its Social Contexts. Essays in Historical Sociolingusitics. OUP 1992.

Mugglestone, L. (ed.) The Oxford History of English. OUP 2007.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: UAAMALAM (17.09.2009)

seminar

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: UAAMALAM (17.09.2009)

Programme of the winter semester: Linguistic typology, with special reference to English

Week 1 : Introductory

Week 2

Primary text 1 due: The Fall of Adam and Eve (Gen 3,1-19):

Old English:

Middle English:

Early Modern English:

Modern English:

Secondary text 1 due:

Popela, Jaroslav, Skali?kova jazyková typologie, vyd. B. Vykyp?l a V. Bo?ek, Brno 2006 (I: pp. 1-19) (viz )

Week 3

Secondary text 2 due:

Popela, Jaroslav, Skali?kova jazyková typologie, vyd. B. Vykyp?l a V. Bo?ek, Brno 2006 (II: pp. 19-29)

Week 4

Secondary text 3 due:

Popela, Jaroslav, Skali?kova jazyková typologie, vyd. B. Vykyp?l a V. Bo?ek, Brno 2006 (III: pp. 29-39)

Week 5

Secondary text 4 due:

Sgall, Petr, 'Typology and development of the Indo-European Languages', Actes du dixičme Congres international des linguists 3, 1967, pp. 505-511

Week 6

Secondary text 5 due:

?ermák, František, 'Typology of the Germanic Languages with Special Reference to Dutch', Folia Linguistica XII:1/2, pp. 65-106

Week 7

Secondary text 6 due:

Trnka, Bohumil: 'Analysis and Synthesis in English', English Studies 10, 1928, 138-144, or in: Trnka, Bohumil, Selected Papers in Structural Linguistics, ed. by Vilém Fried, Janua Linguarum, Series Maior 88, Mouton: Berlin and Amsterdam, 1982, pp. 287-295

Week 8

Secondary text 7 due:

Vachek, Josef, 'Morphonological Signals in Linguistic Typology', Folia Linguistica Historica II/1, 1981, s. 99-114

Week 9

Secondary text 8 due:

Trnka, Bohumil: 'Odvozování slov v morfologické struktu?e angli?tiny', in: B. T., Kapitoly z funk?ní jazykov?dy/Studies in Functional Linguistics, Acta Universitatis Carolinae, 1988, pp. 154-169

Week 10

Secondary text 9 due:

Trnka, Bohumil: 'Dlouhá slova v angli?tin?', in: B. T., Kapitoly z funk?ní jazykov?dy/Studies in Functional Linguistics, Acta Universitatis Carolinae, 1988, pp. 169-192

Week 11

Secondary text 10 due:

Vachek, Josef: 'Some Less Familiar Aspects Of The Analytical Trend Of English', Brno Studies in English 3, 1961, 9-78 , pp. 1-44 ONLY

Week 12

Secondary text 11 due:

Vachek, Josef: 'Some Less Familiar Aspects Of The Analytical Trend Of English', Brno Studies in English 3, 1961, 9-78 , pp. 44-71 ONLY

Week 13

Concluding discussion and test

Preliminary programme of the spring semester, 2008/9

1. Sociolinguistics, language change and history of English

2. English in Britain - a diachronic overview

3. Social and political contexts of language change in Anglo-Saxon England

4. Standardisation in the History of English

5. Language contact, dialect variation, and written standardisation during the Middle English period

6. Renaissance English

7. English at the Onset of the Normative Tradition

8. English in the Nineteenth Century

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK