PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglická historická lingvistika A - AAA500116
Anglický název: English Historical Linguistics A
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=644
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Je prerekvizitou pro: AAA5PP108
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (18.01.2020)
Kurz je koncipován jako možné pokračování předmětu Dějiny anglického jazyka (přednáška a seminář v bakalářském studio).
Smyslem semináře je prohloubit znalost jednak funkcí a forem historické angličtiny, jednak principů jazykové změny, a to za pomoci prezentací relevantních lingvistické literatury, textových analýz a cvičení se zaměřením na témata slovotvorná, syntaktická, lexikálně-sémantická a sociolingvistická.

Prerekvizity:
Dějiny anglického jazyka I, II
základní znalost češtiny, staré a střední angličtiny

Pozn. Kurzy “Anglická historická lingvistika A” a “Anglická historická lingvistika B” jsou metodologicky i tematicky provázány (jeden se zaměřuje na strukturní, druhý na sociolingvistické aspekty jazykové změny v dějinách angličtiny), ale ani jeden nepředstavuje prerekvizitu pro druhý.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (17.02.2022)

Credit based on course work, one presentation and accomplished workgroup assignments (including 4 tests).

Attendance is required, with a maximum of 3 absences per semester. Any additional absence during the pandemic must be remedied by additional work upon arrangement with the course instructor.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (17.02.2022)

  • Bybee, Joan (2015). Language Change. Cambridge University Press. (Week 1–5, 7–9, 13) 
  • McMahon, April M. S. (1994, 2002). Understanding Language Change. Cambridge University Press (http://www.aber.ac.uk/en/governance/vc-man-group/biography/) (Week 10–12)
  • Bauer, Laurie (2003). Introducing Linguistic Morphology. Edinburgh University Press, 2nd ed. (Week 5)
  • Joseph, D. B. and R. D. Janda (eds) (2003), The Handbook of Historical Linguistics. Oxford: Blackwell (Week 2, 3, 4, 8, 11)
  • individual studies (Week 6, 7, 10)

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: UAAMALAM (17.09.2009)

seminar

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (17.02.2022)

PROGRAMME
Week 1 

Sound Change 0 (Sound change; Bybee 15–48) 

Sound Change 1 (Sound change and phonological change in a wider perspective; Bybee 49–74) 

Week 2 

Presentation: Kiparsky, P. (2003). The Phonological Basis of Sound Change. In The Handbook of Historical Linguistics (eds B.D. Joseph and R.D. Janda), pp. 311–342. https://doi.org/10.1002/9780470756393.ch6

Week 3 

Sound change 2 (The interaction of sound change with grammar; Bybee 75–92)

Respondent:

Presentation: Kiparsky, P. (2003). The Phonological Basis of Sound Change. In The Handbook of Historical Linguistics (eds B.D. Joseph and R.D. Janda), pp. 311–342. https://doi.org/10.1002/9780470756393.ch6 - CONTINUED

Week 4 

Analogical Change (Bybee 93–114)

Respondent:

Presentation: Hock, H.H. (2003). Analogical Change. In The Handbook of Historical Linguistics (eds B.D. Joseph and R.D. Janda), pp. 441–460. https://doi.org/10.1002/9780470756393.ch11

Test 1

Week 5 

Natural morphology (Natural Morphology, Bauer 253–267)

Respondent:

Presentation: Dressler, W.U. (2003). Naturalness and Morphological Change. In The Handbook of Historical Linguistics (eds B.D. Joseph and R.D. Janda), pp. 461–471. https://doi.org/10.1002/9780470756393.ch12

Week 6 

Grammaticalisation 1 (Grammaticalisation: processes and mechanisms; Bybee 117–138)

Respondent:

Presentation: Heine, Bernd. 2002. “On the role of context in grammaticalization”. In Ilse Wischer & Gabriele Diewald (eds.), New reflections on grammaticalization, pp. 83–101. Amsterdam: John Benjamins.

Week 7 

Grammaticalisation 2 (Common paths of grammaticalisation; Bybee 139–160)

Respondent:

Presentation: Nykiel, J. (2018), “Onmang Þæt – Incipient Grammaticalisation in Old and Middle English”. Transactions of Philological Society, 116: 574-593. https://doi.org/10.1111/1467-968X.12140

Week 8 

Syntactic change (Syntactic change: the development and change of constructions; Bybee 161–187)

Respondent:

Presentation: Pintzuk, S. (2003). Variationist Approaches to Syntactic Change. In The Handbook of Historical Linguistics (eds B.D. Joseph and R.D. Janda), pp. 509–528. https://doi.org/10.1002/9780470756393.ch15

Test 2

Week 9 

No class.

Week 10 

Semantic and lexical change (Lexical change: how languages get new words and how words change their meaning; Bybee 188–208)

Respondent:

Presentation: Sylvester, Louise. "Naming and avoiding naming objects of terror: A case study". Placing Middle English in Context, edited by Irma Taavitsainen, Terttu Nevalainen, Päivi Pahta and Matti Rissanen, Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2011, pp. 277-292. https://doi.org/10.1515/9783110869514.277

Week 11 

Language contact (McMahon 200–224)

Respondent:

Presentation: Thomason, S.G. (2003). “Contact as a Source of Language Change”. In The Handbook of Historical Linguistics (eds B.D. Joseph and R.D. Janda), pp. 687–712. https://doi.org/10.1002/9780470756393.ch23

Test 3

Week 12 

Pidgins and creoles (McMahon, 253–283)

Respondent:

Presentation: None

Week 13 

Sources of language change (Sources of language change: internal and external factors; Bybee 237–264)

Respondent:

Presentation: None

Test 4

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK