PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení středověkých a raně novověkých anglických textů I - AAA500111
Anglický název: Reading Medieval and Early Modern English Texts I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=762
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Je prerekvizitou pro: AAA5PP111
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (17.09.2017)

Seminář se zaměřuje na četbu a analýzu staroanglických, středoanglických a raně novoanglických textů různých žánrů a
typu, prózy i poezie. Každý text se prezentuje v uceleném úseku opatřen glosářem, filologickým aparátem a základními
informacemi o historickém či literárněhistorickém významu textu. Cílem semináře je a) poskytnout širší empirickou bázi k
předmětu Dějiny anglického jazyka; b) umožnit hlubší filologické poznání různých historických podob angličtiny zájemcům o
historickou lingvistiku a středověkou literaturu.

V ZS 2017-2018 se seminář soustředí na výhradní četbu staroanglického eposu Béowulf. Vybrané úseky k četbě budou založeny na podrobně glosovaném vydání George Jacka Beowulf. A Student Edition. Clarendon Press: Oxford (1994).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (17.09.2017)

Literatura
Základní literatura:
Burrow, J.A. - Turville-Petre, T., A Book of Middle English, Oxford: Blackwell, 1992
Marsden, R. - Orchard, A.P., The Cambridge Old English Reader, Cambridge University Press, 2004
Görlach, M., Introduction to Early Modern English, Cambridge University Press 1991, repr. 1993

Jack, George, Beowulf. A Student Edition, Clarendon Press: Oxford, 1994Doporu?ená literatura:
Blake, N., The English Language in Medieval Literature, London 1977
Mitchell, B., An Invitation to Old English and Anglo-Saxon England, Basil Blackwell, Oxford, 1994

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (17.09.2017)

seminar

Sylabus -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2010)

Témata seminářů:

  • četba a analýza textů historiografických (kroniky)
  • četba a analýza textů právní povahy (zákony, zakládací listiny, závěti)
  • četba a analýza textů náboženské prózy (kázání, homilie, vzd?lavatelná próza)
  • četba a analýza textů soukromé korespondence
  • četba a analýza textů pozdně středověkého a renesančního dramatu
  • četba a analýza textů básnických

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK