PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Čtení anglických historických textů I: Staroanglické období - AAA500111
Anglický název: Reading of English Historical Texts I: Old English
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13941
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Vyučující: Mgr. Ondřej Fúsik
Mgr. Světlana Šmídová Müllerová
Je prerekvizitou pro: AAA5PP111
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Fúsik (20.09.2022)
Seminář se zaměřuje na četbu a analýzu staroanglických textů různých žánrů a typu, prózy i poezie. Každý text se prezentuje v uceleném úseku opatřen glosářem, filologickým aparátem a základními informacemi o historickém či literárněhistorickém významu textu. Cílem semináře je a) poskytnout širší empirickou bázi k předmětu Dějiny anglického jazyka; b) umožnit hlubší filologické poznání různých historických podob angličtiny zájemcům o historickou lingvistiku, středověkou literaturu a medievistiku. Předešlá znalost staré angličtiny není vyžadována.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Fúsik (20.09.2022)

Základní literatura:

Atherton, M., Complete Old English, John Murray Learning: London, 2019.

Fulk, R. D., An Introductory Grammar of Old English, Tempe: Arizona, 2014.

Marsden, R. - Orchard, A. P., The Cambridge Old English Reader, Cambridge University Press, 2004

Jack, G., Beowulf. A Student Edition, Clarendon Press: Oxford, 1994

Mitchell, B., An Invitation to Old English and Anglo-Saxon England, Basil Blackwell, Oxford, 1994

Mitchell, B. - Robinson, F.C., A Guide to Old English, Somerset: Willey, 2011.

Lehnert, M. Poetry and Prose of the Anglo-Saxons, 2 vols. Leipzig, 1956. 

 

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (17.09.2017)

seminar

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (23.12.2017)

Témata seminářů:
- četba a analýza textů historiografických (kroniky)
- četba a analýza textů právní povahy (zákony, zakládací listiny, závěti)
- četba a analýza textů náboženské prózy (kázání, homilie, vzdělavatelná próza)
- četba a analýza textů soukromé korespondence
- četba a analýza textů pozdně středověkého a renesančního dramatu
- četba a analýza textů básnických

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK