PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pragmatika - AAA500104
Anglický název: Pragmatics
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=669
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Raušová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Raušová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AAA5PP104, AAA5ZK104
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Veronika Raušová, Ph.D. (22.09.2023)
Tento úvodní kurz lingvistické pragmatiky se zabývá hlavními tématy a teoriemi, které jsou základem studia fungování jazyka v kontextu.
Studenti porozumí klíčovým pojmům, jako je deixe, řečové akty, presupozice, entailment, kooperační princip, konverzační maximy, implikatury a zdvořilost. Kurz rovněž seznámí studenty se současnými studiemi zkoumajícími různá témata v rámci pragmatiky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Veronika Raušová, Ph.D. (03.10.2023)

Předmět je vyučován v anglickém jazyce.

Podmínkami pro získání zápočtu jsou:

 • Docházka. Povoleny jsou maximálně 3 absence za semestr
 • Prezentace vybraného článku na semináři.
 • Závěrečný test.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Veronika Raušová, Ph.D. (19.09.2023)

Základní literatura

 • Thomas, J., Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics, Longman,1995.
 • Yule, G., Pragmatics, Oxford UP, 1996.
 • Huang, Y., Pragmatics, Oxford University Press, 2007.
 • Brown, P., S.C. Levinson, Politeness. Some universals in language use, Cambridge UP, 1978.Rozšiřující literatura

 • Cruse, A., A Glossary of Semantics and Pragmatics, Edinburgh University Press, 2006.
 • Grundy, P., Doing Pragmatics, Arnold, 1995.
 • Levinson, Stephen C., Pragmatics, Cambridge University Press, 1983.
 • Verschueren, J., Understanding Pragmatics, Arnold, 1999.
 • Senft, G. Understanding Pragmatics Routledge. 2014.

Metody výuky -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.10.2010)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Veronika Raušová, Ph.D. (03.10.2023)

1. Úvod - vymezení pojmu pragmatika a základní problematiky
2. Kontext
3. Deixe
4. Řečové akty (Austin, Searle)
5. Konvenční implicitní význam
6. Nekonvenční implicitní význam - Griceův kooperační princip
7. Konverzační maximy a implikatury, hedging
8. Nedodržování maxim, nepřímý význam
9. Další přístupy k implikatuře (Horn, Levinson) a Teorie relevance (Sperber & Wilson)
10. Teorie zdvořilosti (Brown & Levinson, Leech)
11. Zdvořilost - strategie pozitivní zdvořilosti, strategie negativní zdvořilosti
12. Závěrečný test (v rámci posledního semináře)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK