PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie I - slovotvorba - AAA500103
Anglický název: Lexicology I - Word Formation
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=668
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Je korekvizitou pro: AAA5ZK103
Je prerekvizitou pro: AAA5PP103
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)
Kurs je úvodem do teoretického a praktického popisu anglického lexika. První část anglické lexikologie, tvoření slov, podává přehled o slovotvorných prostředcích lexika, jeho inovaci a dynamice.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. (22.09.2022)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Podmínkou udělení zápočtu je prezence a aktivní účast na výuce (max. 3 absence), plnění zadaných úkolů, prezentace a závěrečný test.

Literatura -
Poslední úprava: MOJZK4AF (08.01.2019)

Základní literatura
Plag, I., Word-Formation in English, Cambridge: Cambridge University Press, 2018
Bauer, L., Huddleston, R., Lexical word-formation. (pp. 1621-1721) In: Huddleston, R., Pullum, G.K., The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press, 2002.
Quirk et al., A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1985. - Appendix I: Word-formation.

Rozšiřující literatura

Adams, V., Complex Words in English, Longman-Pearson, 2001.
Arnold, I.V., The English Word, Moscow, 1986.
Bauer L., R. Lieber, I. Plag, The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford: Oxford University Press, 2013.
Bauer L., English Word-formation, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Bauer, L., A Glossary of Morphology, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
Lieber, R., Introducing Morphology, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Lipka, L, English Lexicology, Gunter Narr, 2002 (An Outline of English Lexicology, 1990).
Marchand, H., The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation, Beck, München, 1969.
Štekauer, P., R. Lieber (eds) Handbook of Word-Formation, Springer, 2005.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.10.2010)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. (24.09.2020)

1. Úvod - vymezení lexikologie, tvoření slov, základní pojmy
2. Derivace - prefixace  a sufixace
3. Produktivita
4. Kompozice a konfixace 
5. Redukce formy (clipping, zkratky, akronyma, křížení ad.)
6. Konverze
7. Výpůjčky; okrajové slovotvorné procesy
8. Sémantický posun
9. Kognitivní aspekty slovotvorby
10. Onomasiologický přístup ke slovotvorbě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK