PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Lexikologie I - slovotvorba - AAA500103
Anglický název: Lexicology I - Word Formation
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=668
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
P//Je prerekvizitou pro: AAA5PP103
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)
Kurs je úvodem do teoretického a praktického popisu anglického lexika. První část anglické lexikologie, tvoření slov, podává přehled o slovotvorných prostředcích lexika, jeho inovaci a dynamice.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: MOJZK4AF (08.01.2019)

Základní literatura
Plag, I., Word-Formation in English, Cambridge: Cambridge University Press, 2018
Bauer, L., Huddleston, R., Lexical word-formation. (pp. 1621-1721) In: Huddleston, R., Pullum, G.K., The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press, 2002.
Quirk et al., A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1985. - Appendix I: Word-formation.

Rozšiřující literatura

Adams, V., Complex Words in English, Longman-Pearson, 2001.
Arnold, I.V., The English Word, Moscow, 1986.
Bauer L., R. Lieber, I. Plag, The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford: Oxford University Press, 2013.
Bauer L., English Word-formation, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Bauer, L., A Glossary of Morphology, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
Lieber, R., Introducing Morphology, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Lipka, L, English Lexicology, Gunter Narr, 2002 (An Outline of English Lexicology, 1990).
Marchand, H., The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation, Beck, München, 1969.
Štekauer, P., R. Lieber (eds) Handbook of Word-Formation, Springer, 2005.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.10.2010)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: MOJZK4AF (08.01.2019)

1. Úvod - vymezení lexikologie, tvoření slov, základní pojmy
2. Derivace - prefixace
3. Sufixace
4. Kompozice
5. Konfixace (combining forms)
6. Redukce formy (clipping, zkratky ad.)
7. Redukce formy (akronyma, křížení slov ad.)
8. Konverze
9. Produktivita, lexikalizace
10. Sémantický posun
11. Výpůjčky; okrajové slovotvorné procesy
12. Komplexní (víceslovné) lexikální jednotky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK