PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Literatury na Britských ostrovech: od klasicismu do konce viktoriánské éry - AAA230156
Anglický název: Literatures on the British Isles: Classicism to Victorian Era
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130156
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Mgr. Miroslava Horová, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Prerekvizity : AAA230102, AAA230112
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Syllabus LBI 2-2023.doc Sylabus LBI 2 Beran PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
stáhnout 18STOL_syllabus_updated2023.doc LS 2023 Nováková PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Soňa Nováková, CSc. (01.02.2023)
Stručná anotace předmětu

(další podrobnosti viz AAA130156)

přednáška:
Přednáška se zabývá literaturou od konce 17. do konce 20. století v širším kulturním kontextu Zvláštní pozornost je
věnována zejména změnám čtenářského publika a s ním souvisejícího postavení literatury ve veřejné i soukromé sféře,
vzniku populární literatury a masové kultury, formování romantické senzibility (změny v pojetí imaginace) a proměnám
autorského a literárního subjektu. Vedle žánrů příznačných pro klasicismus, preromantismus, romantismus, realismus a
naturalismus (zejména románu, prozaické a básnické povídky, eposu a vybraných lyrických žánrů) se kurs zabývá
přeměnou chápání literárního díla, od výsledku nápodoby antických vzorů či empirické skutečnosti přes proces
komunikace mezi lidmi až k nezávislému estetickému objektu ("umění pro umění"), a dopadem tohoto vývoje na stratifikaci
kultury.
Tematické okruhy (přednáška i seminář):
1. Poetika anglického klasicismu.
2. Vývoj anglického románu od Defoea po Sterna.(ne v 2023)
3. Sentimentalismus a preromantismus, gotický román. Kulturní obrození v Irsku, Skotsku a Walesu.
4. Romantismus na Britských ostrovech.
5. Vývoj románu v 19. století - realistické a romantické tendence.
6. Viktoriánská poezie
7. Literatura konce 19. století - proměny románu a koncepce "čistého umění"
seminář:
Seminář se soustřeďuje především na důkladnou interpretaci vybraných literárních textů. Sleduje stejné tematické okruhy
jako přednáška, avšak jednotlivé semináře se podle odbornosti vyučujících hlouběji zaměřují buď na literaturu 18. století,
nebo na romantismus, nebo na viktoriánskou literaturu. Společným textem analyzovaným ve všech seminářích je román
Henryho Fieldinga, Tom Jones. Nedílnou součástí kursu je rozvoj vyjadřování studentů ústní a písemnou formou (diskusní
příspěvky, klasifikovaná klauzurní práce). Viz sylabus kurzu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Učební text: Procházka, Martin, Beran, Zdeněk, Nováková, Soňa: British and Irish Literature: Classicism to Victorianism (v
internetové podobě od zahájení programu v roce 2009)Odborná literatura (výběr):Allen, Walter, The English Novel
(Harmondsworth: Penguin Books, 1968)Bygrave, Stephen (ed.), Romantic Writings (London: Routledge and The Open
University, 1996)Cecil, David, Victorian Novelists (Chicago: University of Chicago Press, 1965)Davis, Lennard, Factual
Fictions (New York: Columbia UP, 1983)Karl, Frederick, A Reader's Guide to the Development of the English Novel in the
18th Century (London: Thames and Hudson, 1974)McCalman, Iain, An Oxford Companion to the Romantic Age (Oxford:
Oxford University Press, 1999)McKeon, Michael, The Origins of the Novel (Baltimore: Johns Hopkins UP, 1987)Procházka,
Martin, Romantismus a osobnost (Praha: Kruh moderních filologů, 1996)Procházka, Martin a Hrbata, Zdeněk, Romantismus
a romantismy: Pojmy, proudy, kontexty (Praha: Karolinum, 2005)Roe, Nicholas, Romanticism: An Oxford Guide (Oxford:
Oxford University Press, 2005)Richetti, John, The English Novel in History 1700-1780 (London: Routledge, 1999)Skinner,
John, An Introduction to Eighteenth-Century Fiction: Raising the Novel (Houndsmills: Palgrave, 2001)Watt, Ian, The Rise of
the Novel (London: Chatto and Windus, 1957)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK