PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literatury na Britských ostrovech: od modernismu do současnosti - AAA230153
Anglický název: Literatures on the British Isles: Modernism to Present
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130153
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Louis Armand, Ph.D.
Prerekvizity : AAA230102, AAA230112
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UAAZNOJE (27.04.2009)

Stručná anotace předmětu
Přednáška poskytuje přehled o literatuře daného období od T. S. Eliota po dnešek. Zvláštní pozornost se věnuje
modernismu a poválečnému vývoji britského románu a dramatu. Práce na semináři se soustředí převážně na čtení kratších
textů primární i sekundární povahy (výňatky z románů, her a kritických esejů) a diskusi o těchto textech. Základní práce
budou zároveň představeny prostřednictvím referátů.
Témata:
1) Genealogie modernismu v evropském kontextu, modernismus v literatuře a umění, modernismus a filozofie času, "proud
vědomí" (William James, Henri Bergson), modernistický prostor, perspektivismus (Nietzsche, Ortega y Gasset), vznik
angloamerické avantgardy, imagismus (Hulme, Pound), vorticismus.
2) T. S. Eliot: tradice a individuální talent, společenská funkce poezie, Eliotův básnický jazyk, metoda Pusté země, básník a
kritik T. S. Eliot)
3) James Joyce a "revoluce slova": Joyceova estetika, epifanie, Hrdina Štěpán, Portrét umělce jako mladého muže,
Dubliňané, metoda Odyssea
4) Virginie Woolfová: Bloomsbury jako kulturní fenomén, estetika skupiny Bloomsbury (Roger Fry, Clive Bell), polemika s
"realisty (Arnold Benett, H. G. Wells, John Galsworthy), literární impresionismus (Skvrna na zdi, Zahrady v Kew), metoda
Paní Dallowayové, K majáku, Vlny.
5) D. H. Lawrence: Lawrenceova estetika románu, román a psychoanalýza (Synové a milenci), Duha, Ženy milující,
profánní a posvátný jazyk lásky: Milenec lady Chatterleyové, Lawrenceova poezie.
6) George Orwell a literatura třicátých a čtyřicátých let.
7) Hlavní proudy poválečné britské literatury: Básníci Hnutí a kulturní kontext padesátých let, Philip Larkin, Ted Hughes a
léta šedesátá, Seamus Heaney a irští básníci.
8) Proměny divadla a dramatu: English Stage Company a "nová vlna" britského dramatu, Samuel Beckett, John Osborne,
Arnold Wesker, Harold Pinter, politické drama sedmdesátých let: Edward Bond, Tom Stoppard a současné britské drama.
9) Proměny poválečné britské prózy (léta padesátá): Graham Greene a tradice britské prózy, nástup nové poválečné
generace: Kingsley Amis, John Wain, Alan Sillitoe, Lawrence Durrell a estetika palimpsestu (Alexandrijský kvartet), Anthony
Burgess a jazyk prózy (Mechanický pomeranč), William Golding a román jako báje (Pán much)
10) Proměny poválečné britské prózy (léta šedesátá): román jako divadlo (Angus Wilson), skutečnost a fikce v románech
Johna Fowlese.
11) J. G. Farrell a proměny historického románu.
12) Proměny univerzitního románu ( Malcolm Bradbury, David Lodge).
13) Britské spisovatelky (Iris Murdochová, Muriel Sparková, Doris Lessingová, A. S. Byattová, Angela Carterová aj.)
14) Britská próza sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých let: Ian McEwan, Martin Amis, William Boyd, Graham Swift,
Julian Barnes, Peter Ackroyd, Timothy Mo, Kazuo Ishiguro, Salman Rushdie.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Studijní literatura:Conrad, Joseph, Heart of Darkness (Harmondsworth: Penguin, 1986) a dalšíOdborná literatura:Hilský,
Martin, Modernisté (Praha: Torst, 1995)Hilský, Martin, Současný britský román (Praha: H+H, 1992)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK