PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literatury na Britských ostrovech: od renesance do období Restaurace - AAA230150
Anglický název: Literatures on the British Isles: Renaissance to Restoration
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130151
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
Prerekvizity : AAA230102, AAA230112
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. (16.06.2016)

Stručná anotace předmětu
Tématem přednášky je vznik a vývoj anglického dramatu a povaha shakespearovského divadla. Látka zahrnuje drama
před Shakespearem a po Shakespearovi, včetně restauračního dramatu a divadla 18.století.
Přednáška zahrnuje:
1) Vznik a vývoj anglického dramatu (tropy, mirákula, mysterijní hry, morality, interludia).
2) Shakespearovi předchůdci, současníci a drama po Shakespearovi: Lyly, Peele, Greene, Marlowe, Ben Jonson: (Lišák
Volpone, Alchymista), Webster, Middleton, Ford.
3) Shakespearovské divadlo: veřejná divadla, soukromá divadla, vývoj divadla jako instituce, inscenační způsob, jeviště,
herci, publikum, texty divadelních her, kvartová a foliová vydání).
4) Shakespearovy komedie: geneze komedie (rituály plodnosti a vznik komedie, řecká komedie, římská komedie, sváteční
prostor, sváteční čas, Král Neřád, veselicová kultura středověku a renesance, májové oslavy, struktura sváteční komedie,
crossdressing).
5) Sváteční komedie (Marná lásky snaha, Sen noci svatojánské, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový).
6) Problémové hry: Zkrocení zlé ženy (renesanční chápání mužské a ženské role), Kupec benátský (geneze Shylocka),
hořké komedie: Něco za něco, Dobrý konec všechno spraví.
7) Shakespearovy tragédie: geneze tragédie (rituály oběti, pohřební rituály, tanec smrti), rané tragédie (Titus Andronicus,
Romeo a Julie).
8) Vrcholné tragédie (Hamlet, Král Lear, Macbeth, Othello).
9) Antické tragédie: Shakespeare a politika (Julius Caesar, Coriolanus), Antonius a Kleopatra, Timon Aténský.
10) Shakespearovy historické hry: renesanční pojetí historie, historické hry a tragédie (Richard III., Richard II.) Falstaff a
Jindřich IV., Jindřich V.
11) Romance jako divadelní žánr: romance a žánr tragikomedie, divadelní geneze romancí, divadelní čas a prostor, řeč
(Perikles, Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře).
12) Renesanční poezie: Sidney, Spenser, Shakespeare, Donne, metafyzičtí básníci.
13) Vývoj anglického sonetu: geneze evropského sonetu, italský sonet /anglický sonet, proměny formy a proměny významu,
Shakespeare a petrarkismus, rétorika sonetu, logika sonetu, Sidney, Shakespeare, Donne.
Seminář uvádí studenty podrobně do problematiky poezie a dramatu Williama Shakespeara, jehož dílo je čteno v kulturním
kontextu období renesance a vývoje anglické literatury, zejména poezie (např. formální, tematické a metaforické proměny
žánru sonetu) a dramatu (např. srovnání žánru shakespearovské sváteční komedie s jonsonovskou komedií humoru, vývoj
různých koncepcí tragična) v 16. a 17.století až po restaurační období.
Program semináře zahrnuje:
1. Petrarkovský sonet a anglický sonet (srovnání tvaru a metaforiky) - ukázky z děl: Petrarca, Wyatt, Surrey
2. Sonet jako miniatura (jazyk sonetů, imaginace, konvence, metaphor, conceit, emblem)
3. Alžbětinská poezie I - Sidney, Spenser
4. Shakespeare - The Sonnets (rozbor, tématika, proměny)
5. Metafyzická škola a John Donne (sonety, lyrika)
6. Divadlo a drama
7.-8. Interpretace dramatu W.Shakespeara (tituly se obměňují, např. The Merchant of Venice)
8. Srovnání sváteční komedie a komedie humoru
9.-10.Jakubovské drama
11.-12.Drama a divadlo období restaurace (William Congreve - Love for Love)
13. Závěr

Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura
W. Shakespeare - The Sonnets (doporučené vydání Brno: Atlantis, 2005)
W. Shakespeare - 1 komedie dle zaměření semináře (např. As You Like It,The Merchant of Venice)
The Norton Anthology of English Literature, London and New York: Norton (5. a další vydání)
W.Congreve - Love for Love
Antologie dalších textů (v internetové podobě do zahájení kurzu)
Odborná literatura
A. Bejblík, J. Hornát, M. Lukeš, Alžbětinské divadlo: Shakespearovi současníci (Praha: Odeon, 1980) Herbert Weil, Jr.,
Discussions of Shakespeare's Comedy (Boston: Heath,
1966)Jean E.Howard, "Crossdressing, the Theatre and Gender Struggle in Early Modern England", Shakespeare Quarterly
39, Winter 1988, ss.419-440.Jessica Muns, "Theatrical Culture I: Politics and Theatre", in Stephen N. Zwicker, ed., The
Cambridge Companion to English Literature 1650-1740 (Cambridge: CUP, 1998), ss.82-103Doporučená literaturaZ. Stříbrný,
Dějiny anglické literatury, Praha: Academia, 1987Hilský, M., Marek, J. a kol. Dějiny anglické literatury. Praha: SPN, 1988
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK