PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Historický vývoj anglického jazyka - AAA200300
Anglický název: History of the English Language
Zajišťuje: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Je záměnnost pro: AAA22030B
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAZNOJE (17.07.2006)
Přednáškový kurs se v přehledu zabývá vnějšími i vnitřními dějinami angličtiny s důrazem jednak na nejvýznamnější sociální a kulturně-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na proměnu jazykového systému v souvislostech lingvistické typologie. Důraz je položen především na období staroanglické (7.-11. století) a středoanglické (11.- 15. století). Smyslem kursu je zprostředkovat studentům pochopení základních diachronních souvislostí a a přirozeně tak doplňovat ostatní lingvistické discipliny, jež se zabývají synchronním popisem angličtiny.
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

Povinná literatura:

Barber, Charles, The English Language. A Historical Introduction (Cambridge: Cambridge UP, 1993)

Campbell, Lyle, Historical Linguistics: An Introduction (Edinburgh: Edinburgh UP, 1998)

Fisiak, Jacek, An Outline History of English. Vol. 1: External History (Poznan, 1995)

Kavka, S. J.: Past and Present of the English Language, University of Ostrava, Faculty of Arts, 2007.

Millward, C.M.: A Biography of the English Language, 2nd ed., Fort Worth: Harcourt Brace, 1996.

Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991.

Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991.

Doporu?ená literatura:

Bauer, Laurie: An Introduction to International Varieties of English, Edinburgh University Press, 2003

Görlach, Manfred: The Linguistic History of English: An Introduction. Macmillan, 1997.

Lass, Roger, The Shape of English. Structure and History (London: Dent, 1987)

Pyles, Thomas - Algeo, John: The Origins and Development of the English Language, New York 1982

Stockwell, R. - Minkova, D.: English Words: History and Structure, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Metody výuky
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

p?ednáška a seminá?

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

zimní semestr

Weeks 1-7: Old English (seen against the background of the Germanic)

Weeks 8-13: Middle English

letní semestr

week1: Early Modern English: an introduction

Week 2: The Story of English (Old, Middle and Early Modern English on video)

Week 3: Early Modern English: language in the community

Week 4: Early Modern English: borrowing and word-formation

Week 5: Early Modern English: morphology

Week 6: Early Modern English: syntactic structures

Week 7: Early Modern English: changes in pronunciation

Week 8: Sound change

Week 9: Morphological change

Week 10: Syntactic change

Week 11: Lexical and semantic change

Week 12: Language contact and linguistic change

Week 13: Explaining change in language

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK