PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie angličtiny - AAA200020
Anglický název: English Phonetics and Phonology
Zajišťuje: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Záměnnost : AAA100020
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UAAZNOJE (17.07.2006)

Kurs uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby anglického jazyka a řeči. Po základním poučení o terminologii a stavbě mluvidel se studenti seznámí se systémem anglických hlásek z hlediska artikulačního a percepčního, hledisko akustické je zmiňováno jen velice okrajově. Hledisko funkční je zmiňováno především v souvislosti se srovnáváním hlavních anglických dialektů. Spolu s popisem jednotlivých zvukových segmentů jsou uvedeny i základní ortografické principy moderní angličtiny. V oblasti suprasegmentálních jevů je důraz kladen na standardní přízvuk a rytmus, který je analyzován a následně procvičován společně se specifickými prvky anglického redukování a resylabifikace v plynulém mluvním projevu. Poučení o anglické intonaci je zaměřeno fonologicky. Součástí práce v kursu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK