PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Data processing - AAA130192
Anglický název: Data processing
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7525
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (28.09.2019)
Kurz je zaměřen na praktické aspekty zpracování a přípravy dat v oblasti Digital Humanities. Kurz je určen pro studenty všech humanitních oborů, byť postupy a materiály použité v kurzu vycházejí především z potřeb lingvistů a historiků.<br>
Účast v kurzu vyžaduje základní dovednosti v oblasti IT, není ale nutná žádná předchozí zkušenost s nástroji či postupy využívanými v kurzu.<br>
<br>
Jednotlivé hodiny obvykle začínají krátkým uvedením zpravidla online a veřejně dostupného zdroje dat, způsobu jeho využití, možnostmi, jak z něj získat data a pokračuje nástroji i technikami užitečnými pro zpracování získaných dat tak, aby je bylo možné dále analyzovat. Na závěr hodiny může dojít i na ukázky různých analýz, analýza ale není posláním tohoto kurzu. Studenti, kteří se chtějí seznámit s datově analytickými metodami doporučujeme např. kurzy Statistics (not only with R) for corpus and quantitative linguistics (AMLV00046), English Diachronic Corpora (AAA500147) apod.<br>
<br>
Nástroje, jejichž využití se v kurzu vyučuje, jsou např. textové editory s pokročilou implementací regulérních výrazů (JEdit, EditPad), XML editory (JEdit or oXygen), tabulkové procesory (Microsoft Excel), relační databáze (MS Excel PowerPivot, MySQL), programovací jazyky vhodné k práci s textovými daty (Perl, Python, R) atp. Konkrétní nástroje a techniky závisí na přáních a potřebách studentů v daném semestru (neváhejte přijít s vlastními projekty).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (25.09.2020)

Pravidelná účast (max. 3 absence za semestr) a aktivní práce v seminářích. Závěrečný praktický test zpracování dat.

Účast je povinná, povoleny jsou dvě absence za semestr. Větší počet absencí v průběhu pandemických opatření musí být nahrazen prací navíc individuálně zadávanou vyučujícím. 
 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK