PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Britské dějiny - AAA130130
Anglický název: British History
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Colin Steele Clark, M.A.
Vyučující: Colin Steele Clark, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAZNOJE (27.04.2009)

Stručná anotace předmětu
Program
1. Počátky: Od prehistorie k normanskému vpádu. Část 1: Keltové, Římané, Saský vpád. Společnost a formy moci
2. Počátky: Od prehistorie k normanskému vpádu. Část 2: Křesťanství, církev a stát, Vikingové, jednotlivá království
3. Normanské dynastie do Plantagenetů. Část 1: feudalismus, dynastie, Magna Carta (Velká Charta)
4. Normanské dynastie do Plantagenetů. Část 2: církev a stát, parlament a právo, podrobení Keltů
5. Pozdní středověk. Války se Skotskem a Francií, věk rytířství, století moru, kacířství a ortodoxie, krize královské moci,
Války dvou růží
6. Tudorovci: vznik národního státu, reformace, zahraniční politika, anglo-skotské vztahy, Alžběta I., Marie Stuartovna,
skotská reformace a Jakub VI./I.
7. Spor parlamentu s korunou, Stuartovci, Cromwell a Republika, občanská válka
8. Restaurace a Slavná revoluce
9. Hannoverská dynastie, parlamentní unie a skotský odpor: politika a finance. Americká a Francouzská revoluce
10. Romantismus a revoluce, expanze britského impéria
11. Napoleonské války, vláda královny Viktorie, rozvoj průmyslu
12. 1. světová válka, labouristická strana, boj za práva žen, krize v Irsku, Velká hospodářská krize, 2. světová válka a
zánik impéria
13. Nedávné a současné problémy: vnitřní kolonizace - Skotsko, Wales a Severní Irsko, Nová politika - zvláštní vztah mezi
Británií a USA. Budoucnost Spojeného království.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Lowe, Norman. Mastering Modern British History (Palgrave Master). London: Palgrave Macmillan, 1998. Schama, Simon. A
History of Britain: At the Edge of the World? - 3000 BC-AD 1603, Vol 1. London: BBC Books , 2000.Schama, Simon. A
History of Britain: British Wars, 1603-1776, Vol 2. London: BBC Books, 2002.Schama, Simon. A History of Britain: Fate of
Empire; 1776-2001, Vol 3. London: BBC Books, 2003.Kearney, Hugh. The British Isles: A History of Four Nations.
Cambridge: Cambridge University Press, 2006.Hobsbawm, Eric J. The Age of Extremes: A History of the World, 1914-
1991.New York: Vintage Books USA, 1996.Black, Jeremy. History of the British Isles (Palgrave Essential Histories
Series).London: Palgrave Macmillan, 2002.Magnusson, Magnus. Scotland: The Story of a Nation. London: Harper Collins
Publishers Ltd, 2001Foster, R.F. Modern Ireland, 1600-1972. Harmondsworth: Penguin Books Ltd, 1990.Davies, John. A
History of Wales. London: Penguin Books Ltd, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK