PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do britské a americké kultury - AAA130120
Anglický název: Introduction to British and American Culture
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Vyučující: Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
PhDr. Soňa Nováková, CSc.
prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
David Lee Robbins, Ph.D.
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
Záměnnost : AAA100060, AAA230120
Je záměnnost pro: AAA230120
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAZNOJE (27.04.2009)

Stručná anotace předmětu
1. Seznámit studenty s vybranými moderními pojetími kultury, multikulturalismu, etnicity, národa a kulturního regionu ve
vztahu k anglicky mluvícím zemím, zejména Británii a USA.
2. Vést studenty k pochopení kulturní různorodosti anglicky
mluvících zemí, historického vývoje a současné dynamiky jejich jednotlivých kultur.
3. Nastínit vztahy literatury a
komunikačních technologií (psaní, knihtisk, moderní média).Přednáška bude prezentována v programu PowerPoint. Texty
a obrázky budou dostupné na webových stránkách Ústavu.
Tematické okruhy:
1.Úvod: pojetí a formy kultury, chápání kultury v Británii a USA. Národ - stát - impérium. Kultura a politika (politické
instituce, žurnalistika, media)
2.Kulturní rozdílnost anglicky mluvících zemí: Anglie x Británie, keltské kultury, země Britského společenství. Kulturní
regiony Spojených států.
3.Multikultiralismus a etnicita: "Nová Británie" - problémy národní a kulturní identity. Multikulturalismus a etnicita ve
Spojených státech.
4.Kultura a komunikace: Slovesnost a gramotnost. Kultura rukopisů a tištěných textů. Literatura a vizuální media.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Učební text: Armand, Louis, Clark, Colin, Kolinská, Klára, Nováková, Soňa, Procházka, Martin, Robbins, David, Znojemská,
Helena: Introduction to British and Američan Studies (v internetové podobě od zahájení programu v roce 2009)Odborná
literatura (výběr):Benedict Anderson, Imagined Communities (London: Verso, 1991)Matthew Arnold, Culture and Anarchy
and Other Writings, ed. Raymond Geuss, Quentin Skinner (Cambridge: Cambridge University Press, 1993)Sacvan
Bercovitch, The Rites of Assent: Transformation of the Symbolic Construction of America (New York: Routledge, 1993)Homi
Bhabha, The Location of Culture (Oxford: Oxford University Press, 1994)Joe Cleary and Claire Connolly, The Cambridge
Companion to ModernIrish Culture (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)Charles Crow (ed.), A Companion to the
Regional Literatures of America (Oxford: Blackwell Publishing, 2003)Mike Davis, Dead Cities and Other Tales (New York:
The New Press 2002)Gilles Deleuze and Félix Guattari, Kafka: Towards a Minor Literature (1975), trans. Dana Polan
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986)Alison Donnell, Sarah Lawson Welsh (eds.), Reader in Caribbean
Literature (London: Routledge, 1996)Henry Louis Gates, The Signifying Monkey: A Theory of African American Literary
Criticism (New York: Oxford University Press, 1989)Stuart Hall, Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity (London:
Sage, 1997)Gary J. Hausladen (ed.), Western Places, American Myths: How We Think about the West (Reno and Las
Vegas: University of Nevada Press, 2003)Eric Hobsbawm, Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition (1978)
(Cambridge: Cambridge University Press, 1992)John Koch (ed.), Celtic Culture: A Historical Encyclopaedia (Santa Barbara:
ABC CLIO, 2006)P.J. Marshall (ed.), British Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 1996)Marshall McLuhan, The
Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (Toronto: University of Toronto Press, 1962)Eugene Moehring,
Urbanism and Empire in the Far West (Reno and Las Vegas: University of Nevada Press, 2004)Francis Mulhern,
Culture/Metaculture (London: Routledge, 2000)Liza Nicholas, Elaine M. Bapis, Thomas J. Harvey (eds.), Imagining the Big
Open: Nature, Identity and Play in the New West (Salt Lake City: The University of Utah Press, 2003)John Oakland, British
Civilization (London: Routledge, 1998)Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London:
Methuen, 1982)Kwesi Owusu (ed.), Black British Culture and Society (London: Routledge, 2000)Martin Procházka (ed.),
After History (Praha: Litteraria Pragensia, 2006) Edward Said, Orientalism (London and New York: Routledge, 1978)Anthony
D. Smith, The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism (Hanover: University Press of
New England, 2000)Richard Sennett, Flesh and Stone: the Body and the City in the Western Civilization (New York and
London: W.W. Norton and Co., 1994)Werner Sollors, Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture (New
York: Oxford University Press, 1986) Graeme Turner, British Cultural Studies (London: Routledge,1996)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK