PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do literárních studií - AAA110040
Anglický název: Introduction to Literary Studies
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
Louis Armand, Ph.D.
doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.
Záměnnost : AAA220040
Je prerekvizitou pro: AAA100211, AAA100120
Je záměnnost pro: AAA130112, AAA130110, AAA230112, AAA220040, AAA100040, AAA130111, AAA230111
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
přednáška:
Kurs je úvodem do základní terminologie poetiky a literární vědy, zabývá se různými přístupy ke čtení a interpretaci a seznamuje studenty s oblastí literárních studií.
seminář:
Hlavním cílem semináře je rozvíjet schopnost kritické četby a interpretace. Studenti v semináři praktikují teoretické znalosti získané v přednášce Úvodu do literárních studií a debatují o základních pojmech literární vědy. Seminář se též zaměřuje na praktické procvičování základních znalostí poetiky. Nácvik techniky psaní akademických prací probíhá formou zadaného písemného projektu.
Poslední úprava: UAAZNOJE (17.07.2006)
Literatura

Aristotle, Poetics

Montgomery, M., et al., Ways of Reading (London: Routledge, 1992)

Green, K. and LeBihan, J., Critical Theory and Practice (London: Routledge, 1996)

Poslední úprava: UAAZNOJE (27.05.2008)
Metody výuky

přednáška + seminář

Poslední úprava: UAAZNOJE (27.05.2008)
Sylabus

LECTURE

1. Introduction

 • current concepts of literature
 • M.H. Abrams's diagram of approaches to literature I

2. Figurative Language I - Metaphor, Metonymy, Synecdoche

3. Figurative Language II - Irony

 • verbal / dramatic / situational irony
 • intertextual irony
 • irony & authorial / interpretative strategies

4. Other Basic Concepts of Poetics

 • rhythm and metre
 • sound patterning, incl. rhyme

5. Genre

 • criteria of classification
 • classification on the basis of formal arrangement / theme or topic
 • function and use of genre

6. Narrative

 • story and narrative
 • narrative techniques / modes
 • meta-textual features of texts

7. Typology of Literary Theories

 • M.H. Abrams's diagram II
 • examples of literary theories
 • their advantages and limitations

8. Representation

 • mimesis: Plato, Aristotle
 • literature as representation of reality in language
 • literature in communication
 • types of representation according to semiologists (icon - index - symbol)

9. Author. Authorial Intention. Reader

 • author vs. narrator, authorial intention
 • New Criticism (the intentional fallacy)
 • "death of the author" (Barthes, Foucault)
 • death of the author = birth of the reader?
 • subjectivity vs. the model / ideal / informed reader
 • general features of the reading process

10. Signs & Structure - I

 • basic features of the structuralist approach (Saussure, Lévi-Strauss)

11. Signs & Structure - II

 • semiotics
 • post-structuralist critique of structuralism (Barthes, Derrida)

SEMINAR

Pilný:

1. Introductory

2. Poetics - I: Metaphor, Metonymy, Synecdoche

R: William Shakespeare, "Sonnet 60"; Percy Bysshe Shelley, "Ozymandias"

3. Poetics - II: Irony

R: Jonathan Swift, A Modest Proposal; William Shakespeare, "Sonnet 130"

4. Poetics - III: Metre, Rhyme, Verse

R: John Donne, "Holy Sonnet No. 10"; William Blake, "The Clod and the Pebble"; Paul Muldoon, "The Coney"

5. Genre, Genre Expectations

R: Angela Carter, "The Company of Wolves"

6. Narrative Strategies/ Figurative Language - I

R: James Joyce, "The Sisters"

7. Narrative Strategies/ Figurative Language - II

R: Samuel Beckett, "First Love"

8. Representation and Narrative Perspective

R: D.H. Lawrence, "The Prussian Officer"

9. Representation and Narrative Perspective/ Discourses of Power

R: Michael Ondaatje, "Don't Talk to Me about Matisse" (from Running in the Family)

10. Author and Intention

R: Edgar Allan Poe, "The Raven", "The Philosophy of Composition"

11. Author and Reader

R: Lawrence Sterne, Tristram Shandy, Vol. I, Ch. 1-14

Wallace:

1. Introduction, Course outline and requirements

2. Narrative: Theories of narrative structure; plots and stories

3. Narrative: Point of view and character

4. Narrative: Point of view and character

5. Narrative: Genre

6. Irony, Satire, Allegory

7. Poetry: Poetic form, rhyme and meter

8. Poetry: Poetic language and devices

9. Poetry: Poetic language and devices

10. Drama: Genre

11. Drama: Dramatic structure, naturalism, social messages

12. Test

List of texts for discussion throughout the semester-readings will be announced in class from week to week:

Auden, W.H. "If I Could Tell You"

Austen, Jane Emma (page 1)

Bunyan, John Pilgrim's Progress (extract to be specified)

Donne, John "The Flea"

Ibsen, Henrik A Doll's House

Joyce, James "The Sisters"

Joyce, James A Portrait of the Artist as a Young Man (page 1)

Lavin, Mary "A Story with a Pattern"

Orwell, George Animal Farm (Chapter 1)

Plath, Sylvia "Metaphors"

Roth, Philip Portnoy's Complaint (page 1)

Shakespeare, William Hamlet (extracts to be specified)

Shakespeare, William selected sonnets

Shandy, Tristram (Vol. 1 Chapters 1-14)

Shelley, PB "Ozymandias"

Stoker, Bram Dracula (Chapters 1-3)

Stoppard, Tom Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (extracts to be specified)

Swift, Jonathan "A Modest Proposal,"

Swift, Jonathan Gulliver's Travels (Chapters 1, 4-6)

Wordsworth, William "The Daffodils"

Poslední úprava: UAAZNOJE (30.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK