PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cvičení ze syntaxe - AAA100908
Anglický název: Practising Syntax
Zajišťuje: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: UAAZNOJE (22.05.2006)
objectives

This course will focus on practical application of some syntactic concepts introduced in morphology and the lecture on syntax. It is primarily intended for the third year students. While the mandatory seminar focuses mainly on performing syntactic analysis, this seminar aims at the student´s practical ability to use these constructions, also with respect to specific lexical items. The topics include description of types of verb complementation (valency, prepositional verbs and their syntactic properties, passives), specific syntactic constructions (nonfinite constructions, subject raising), the syntactically determined use of articles, or the syntactic means of condensation, and a complex analysis of a text.Material

L. Dušková: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny,

R.Quirk, S.Greenbaum, A University Grammar of English,

R.Quirk, S.Greenbaum, A Student´s Grammar of the English Language, Chapters 8-18

R. Quirk et al.: The Comprehensive Grammar of the English Language

L. Dušková: Studies in the English language,

Huddleston & Pullum, The Cambridge Grammar of the English LanguageAssessment

Credit on the basis of attendance and course work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK