PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax - AAA100091
Anglický název: Syntax
Zajišťuje: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: UAAZNOJE (04.03.2004)
OBJECTIVES
The course in Modern English syntax included in the first cycle concentrates on basic syntactic concepts and structures: the simple sentence, clause elements and the major types of multiple sentence.

PROCEDURE
The simple sentence is described with respect to its structure, discourse functions (declarative, interrogative, imperative and exclamative), constitutive and optional clause elements, and word order. The multiple sentence is presented with emphasis on the major types of subordinate clauses (adverbial, adjectival relative and nominal content clauses). Treatment of the complex sentence pays attention to semantic structure, including temporal relations.
The subject matter of the course is presented from a contrastive English-Czech point of view.

MATERIAL
Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Part II, Syntax
R.Quirk, S.Greenbaum, A University Grammar of English, Chapters 7-14,
or
R.Quirk, S.Greenbaum, A Student's Grammar of the English Language, Chapters 8-18

ASSESSMENT
Test after the Summer Semester.
Written and oral examination including morphology after the Winter Semester (cf. 3.1.1.7.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK