PředmětyPředměty(verze: 837)
akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
E0101097Základy první pomoci [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní1/1ZHT3MUDr. Richard Pradl, Ph.D.14-43011140
E0101109Výpočetní technika [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní0/1ZHT1Mgr. Martin Navrátil14-17211140
E0101136Lékařská chemie [rozvrh ZS]1 ročník
zimní semestr
zimní3/3Z+ZkHT7prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., Ing. Václav Babuška, Ph.D.14-7011140
E0102001Anatomie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní4/3Z4/3Z+ZkHT20doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140
E0102002Biofyzika [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní3/4Z+ZkHT8doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.14-2011140
E0102003Biologie a genetika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z2/3Z+ZkHT9doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.14-3011140
E0102004Histologie a embryologie I. [rozvrh LS]1 ročník
zimní semestr
letní2/3ZHT5prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
E0102009Tělesná výchova I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2ZHT1Mgr. Martin Červený14-6011140
E0103004Histologie a embryologie II. [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní2/3Z+ZkHT6prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
E0103070Topografická anatomie [rozvrh ZS]2 ročník
zimní semestr
zimní2/4Z+ZkHT6doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140
E0104009Tělesná výchova II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2ZHT1Mgr. Martin Červený14-6011140
E0104011Fyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní4/4Z6/5Z+ZkHT22doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.14-8011140
E0104049Praxe - péče o nemocné [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní0/0ZHT3T3prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.14-25011140
E0104084Mikrobiologie I. [rozvrh LS]2 ročník
zimní semestr
letní0/2ZHT4RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.14-51011140
E0104137Lékařská biochemie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
zimní semestr
zimní2/4Z4/4Z+ZkHT14prof. MUDr. Radim Černý, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.14-7011140
E0105084Mikrobiologie II. [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní3/2Z+ZkHT5RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.14-51011140
E0105085Imunologie [rozvrh ZS]3 ročník
zimní semestr
zimní2/1Z+ZkHT2prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.14-52011140
E0106009Tělesná výchova III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2ZHT1Mgr. Martin Červený14-6011140
E0106013Patologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní5/3Z4/3Z+ZkHT17prof. MUDr. Michal Michal, prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.14-50011140
E0106014Patofyziologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní2/3Z3/4Z+ZkHT13doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.14-9011140
E0106015Farmakologie I. [rozvrh LS]3 ročník
zimní semestr
letní2/2ZHT3doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc., doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.14-10011140
E0106113Lékařská psychologie a etika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/2Z+ZkHT5doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140
E0107015Farmakologie II. [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní3/2Z+ZkHT9doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc., doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.14-10011140
E0107033Chirurgická propedeutika [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní2/2Z+ZkHT4prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0107041Stomatologie [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z+ZkHT2doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.14-47011140
E0107089Tělovýchovné lékařství [rozvrh ZS]4 ročník
zimní semestr
zimní1/1ZHT1prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.14-11011140
E0108030Dermatovenerologie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní0/3Z+ZkHT5prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.14-37011140
E0108031Neurologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní1/2Z1/2Z+ZkHT30H9MUDr. Jiří Polívka, CSc.14-38011140
E0108033Chirurgie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní2/3ZHT45H3prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0108035Radiologie a nuklearní medicína [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní1/1Z1/1Z+ZkHT15H3prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.14-44011140
E0108050Praxe - chirurgie [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní0/2ZTS2T3prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-011140
E0108051Praxe - interna [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní0/2ZTS2T3prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.14-011140
E0108120Soudní lékařství [rozvrh LS]4 ročník
zimní semestr
letní1/1Z+ZkHT14H3MUDr. Miroslav Dvořák, doc. MUDr. Helena Kvapilová14-12011140
E0108420Urologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
zimní semestr
zimní0/1Z1/1Z+ZkHT3prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D.14-42011140
E0110018Hygiena a preventivní medicína [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0ZHS30H1doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.14-13011140
E0110019Veřejné zdravotnictví [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0ZHS30H1doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.14-14011140
E0110020Epidemiologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0Z+ZkHS30H2prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.14-53011140
E0110025Infekční lékařství [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS45H4doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., MUDr. Věra Štruncová14-33011140
E0110026Interna specializovaných oborů [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0ZHS30H2MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.14-35011140
E0110029Pediatrie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní50/0ZHS50H5prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
E0110030Neonatologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní25/0ZHS25H2doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., MUDr. Eva Dortová14-36111140
E0110032Psychiatrie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní60/0Z+ZkHS60H4doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140
E0110033Chirurgie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0ZHS30H2prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0110036Oftalmologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS45H4doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.14-45011140
E0110037Otorinolaryngologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS45H4MUDr. David Slouka, Ph.D.14-46011140
E0110038Gynekologie a porodnictví [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní90/0ZHS90H6doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
E0110039Klinická genetika [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní15/0ZHS15H1MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.14-55011140
E0110057Klinická onkologie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS45H4prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.14-40111140
E0110120Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní60/0Z+ZkHS60H5doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.14-41011140
E0110126Klinická biochemie [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní30/0Z+ZkHS30H2prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.14-54011140
E0110431Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče [rozvrh ZS]5 ročník
zimní semestr
zimní45/0Z+ZkHS45H4MUDr. Richard Pradl, Ph.D.14-43011140
E0112019Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZTS0T0doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.14-14011140
E0112029Pediatrie SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZHT0T0prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
E0112033Chirurgie SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZHT0T0prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0112038Gynekologie a porodnictví SZ [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní0/0SZHT0T0doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
E0112111Gynekologie a porodnictví [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní4/0ZTS4T10doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
E0112112Chirurgie [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní9/0ZTS9T16prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0112114Pediatrie [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní2/0ZTS2T10prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
E0112115Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína [rozvrh ZS]6 ročník
zimní semestr
zimní3/0ZTS3T8doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.14-14011140
E0102124Cizí jazyk A - odborná terminologie: Angličtina [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, PhDr. Tamara Kopřivová14-5011140
E0102125Cizí jazyk A - odborná terminologie: Francouzština [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, PhDr. Hana Potměšilová14-5011140
E0102126Cizí jazyk A - odborná terminologie: Němčina [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Alena Holá, Miroslav Mašek14-5011140
E0102128Cizí jazyk A - odborná terminologie: Španělština [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3Mgr. Jana Volková, Mgr. Alena Holá14-5011140
E0102048Čeština pro cizince [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
zimní semestr
zimní0/2Z0/2Z+ZkHT3PhDr. Tamara Kopřivová, Mgr. Alena Holá14-5011140
E0104125Angličtina pro lékařskou praxi 1 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Alena Holá14-5011140
E0104126Angličtina pro lékařskou praxi 2 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Alena Holá14-5011140
E0104127Francouzština pro lékařskou praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Hana Potměšilová, Mgr. Alena Holá14-5011140
E0104128Němčina pro lékařskou praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Eva Formánková, Mgr. Alena Holá14-5011140
E0104129Pohled do dějin lékařství prostřednictvím překladu latinských textů [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Jiřina Plašilová, Mgr. Alena Holá14-5011140
E0104130Španělština pro lékařskou praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Jana Volková, Mgr. Alena Holá14-5011140
E0104131Francouzština - základní kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Hana Potměšilová, Mgr. Alena Holá14-5011140
E0104132Němčina - základní kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5PhDr. Eva Formánková, Mgr. Alena Holá14-5011140
E0104134Španělština - základní kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H5Mgr. Jana Volková, Mgr. Alena Holá14-5011140
EA0103031MOLECULES OF LIFE & MUTATIONS [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/12ZHT4doc. Ing. Jiří Hatina, CSc., RNDr. Karel Drbal, Ph.D.14-3011140
EA0103042Histological slides [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.14-4011140
EA0103740Beta-Glucan as natural immunomodulator: The future is now [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHT1prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
EA0104042Development and Morphology of the Selected Sensory Organs (the Organs of Vision, Hearing, Equilibrium, Olfaction, and Taste) [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní9/0ZHS94MUDr. Věra Křížková, Ph.D.14-4011140
EA0104043Blood, Blood Components [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS2H2MUDr. Věra Křížková, Ph.D.14-4011140
EA0104740Reproductive medicine - news in the field of infertility [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS1prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
EA0104741Post-fertilization Sperm Mitophagy: The Tale of Mitochondrial Eve and Steve. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS1prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
E0103012Klinická anatomie – kazuistiky [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1MUDr. Lada Eberlová, Ph.D., MUDr. Markéta Kottová, MUDr. David Štěpánek, Ph.D.14-1011140
E0103031Nemoci přenášené klíšťaty [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2RNDr. Alena Kučerová14-3011140
E0103033Nemoci přenášené komáry [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2RNDr. Alena Kučerová14-3011140
E0103040Etické problémy současné embryologie a způsoby jejich řešení [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.14-4011140
E0103041Kvantitativní histologie v medicínském výzkumu [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
E0103044Vrozené a vývojové vady [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní3/0ZHS2doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.14-4011140
E0103046Evoluční vývoj a rozmanitost lidských populací [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní3/0ZHS3H2doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., RNDr. Vladimír Blažek, CSc., Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.14-4011140
E0103110Speciální anatomická pitva [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H9doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.14-1011140
E0103141Komplexní péče o chronicky nemocné [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/20ZHS20H6MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.14-14011140
E0103145Filozoficko-teologický pohled na bioetické problémy [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní15/0ZHS15H4Ing. Ondřej Soudský14-25011140
E0103147Děti s disabilitou ve školských a sociálních zařízeních [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/12ZHS5MUDr. Květuše Zikmundová, CSc., MUDr. Jaroslav Kotrba14-14011140
E0103390Lékařská sexuologie [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní14/0ZHS14H5doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.14-39011140
E0103500Studentská vědecko odborná činnost [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30---0/30ZHS30H8školitel Vedoucí práce SVOČ14-25011140
E0103510Mikroskopické techniky a tkáňové kultury. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H6doc. Ing. Jiří Hatina, CSc., Ing. Michaela Kripnerová14-3011140
E0103558Zimní základní kurs [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/5ZDS5D4Mgr. Martin Červený14-6011140
E0103741Dějiny lékařství [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní12/0ZHS12H4MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.14-14011140
E0104013Korozivní preparáty v anatomii [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/9ZHS2MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.14-1011140
E0104032Patologie nádorového mikroprostředí. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D.14-3011140
E0104033HPV: molekulární biologie, epidemiologie, diagnostika a prevence [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2RNDr. Martina Saláková, Ph.D., doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.14-3011140
E0104034Využití nanotechnologií v současné medicíně. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D., doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.14-3011140
E0104044Krevní elementy [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní3/0ZHS3MUDr. Věra Křížková, Ph.D., Ing. Tomáš Vlas14-4011140
E0104070Metody stanovení genové exprese [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/16ZHS16H5doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.14-7011140
E0104145Filozoficko-teologický pohled na bioetické problémy [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní15/0ZHS15H4Ing. Ondřej Soudský14-25011140
E0104250Ošetřovatelství [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní28/0ZHS28H4PhDr. Mgr. Jiří Frei14-25011140
E0104251Studentská vědecká konference [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní8/0ZHS8H2Mgr. Martina Buriánková14-25011140
E0104511Úvod do chemie alkaloidů [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS20H5Mgr. Jan Michálek14-7011140
E0104559Letní základní kurs [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/8ZDS8D4Mgr. Martin Červený14-6011140
E0104740Neplodnost a metody asistované reprodukce [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS1prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.14-4011140
E0104901Kmenové buňky a jejich potenciál [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS2H1Ing. Václav Babuška, Ph.D.14-7011140
E0105540E-learning a elektronické publikování: praktický kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS8MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.14-54011140
E0108390Právní otázky v medicíně [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní12/0ZHS12H8doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.14-39011140
E0103060Kurz sportovní masáže [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní26/62ZHS88H5Mgr. Martin Červený, Mgr. Věra Knappová14-6011140
E0104060Kurz sportovní masáže [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní26/62ZHS88H5Mgr. Martin Červený, Mgr. Věra Knappová14-6011140
E0105140Sociologie medicíny [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní3/0ZHS3H2Mgr. Bc. Petra Buňatová14-14011140
E0105320Principy imunoanalytických metod a jejich aplikace – současnost a perspektivy [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní10/0ZHS30H4RNDr. Marie Karlíková, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.14-32111140
E0105321Hormony jako manažeři naší osobnosti a chování [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní8/0ZHS8H4RNDr. Marie Karlíková, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.14-32111140
E0105530Uplatnění lékaře v prevenci HIV infekce ovliv. znalost., post. ml. (I) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní0/14---0/14ZHS28H8prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., MUDr. Miroslava Šteklová14-53011140
E0105560Pacientský simulátor – nácvik lékařských dovedností a diagnosticko-terapeutické rozvahy [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/24ZHT24H5doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Michaela Brychtová, Ph.D.14-56011140
E0105625Práce s odbornými texty v ciz.jaz.: Angličtina [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H5Mgr. Alena Holá, Katja Kulhánková14-5011140
E0105626Práce s odbornými texty v ciz.jaz.: Francouzština [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H5PhDr. Hana Potměšilová, Mgr. Alena Holá14-5011140
E0105627Práce s odbornými texty v ciz.jaz.: Němčina [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H5PhDr. Eva Formánková, Mgr. Alena Holá14-5011140
E0105905Základy práva pro studenty LF [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní6/0ZHS6H4doc. JUDr. Mgr. Jan Brázda, Ph.D.14-25011140
E0106030Nové aspekty patobiologie nádorů [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.14-3011140
E0106031Nádory štítné žlázy: od morfologie k biologii [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.14-3011140
E0106321Molekulární onkologie a cílená léčba [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní12/0ZHS5doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D., Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.14-3011140
E0106322Laboratoř - vstup povolen aneb co může lékař očekávat od laboratorních výsledků [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní8/0ZHS8H4RNDr. Marie Karlíková, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.14-32111140
E0106506Screening karcinomu děložního čípku: kvalita cytologických laboratoří [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Michal Michal14-50011140
E0106507Denní chleba patologa [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/6ZHS6H3doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.14-50011140
E0106509Vybrané geneticky podmíněné vady z pohledu patologa [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3MUDr. Magdaléna Dubová, Ph.D.14-50011140
E0106510Molekulární podklady vybraných onemocnění gastrointestinálního traktu [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.14-50011140
E0106560Pacientský simulátor – nácvik lékařských dovedností a diagnosticko-terapeutické rozvahy [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/24ZHT24H5doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Michaela Brychtová, Ph.D.14-56011140
E0106629Komunikační dovednosti v anglickém jazyce pro budoucí lékaře [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H5Katja Kulhánková, Mgr. Alena Holá14-5011140
E0106722Zrůdy a malformace [rozvrh ZS]3 ročník
letní semestr
zimní6/0ZHS6H3MUDr. Šárka Hadravská14-50011140
E0106830Léčba závislosti na tabáku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
oba2/2ZHT3MUDr. Štěpánka Břízová14-34011140
E0106992Význam detekce premaligních lézí prsu a klasifikace in situ karcinomu prsu. [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.14-50011140
E0106996Práce s digitálním fotoaparátem, postprodukce v Adobe Photoshop [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní0/14ZHS14H5Mgr. Martin Navrátil, Ing. Bc. Milan Dvořák14-17211140
E0107090Mozek - mechanismy a patofyziologie jeho vyšších funkcí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
3 ročník
letní semestr
zimní8/0---8/0ZHS5MUDr. Karel Ježek, Ph.D.14-9011140
E0108990Kmenové buňky a regenerativní medicína [rozvrh LS]3 ročník
letní semestr
letní8/0ZHS8H4doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D., RNDr. Zbyněk Houdek, Ph.D., Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph.D.14-9011140
EA0108140Introduction to Global Health [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní8/0ZHT3MUDr. José Francisco Correia Lemos Pavão14-14011140
E0105903Etické základy medicíny [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní15/0ZHS15H4Mgr. Bc. Petra Buňatová14-39011140
E0106100Pokroky ve farmakologii [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní14/0ZHS14H3doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc., MUDr. Monika Bludovská, Ph.D.14-10011140
E0106900Komplexní problematika mozkových cévních příhod [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní6/0ZHS6H3MUDr. Jiří Polívka, CSc., MUDr. Petr Ševčík, Ph.D., MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D.14-38011140
E0106901Neurologická problematika u dětí a adolescentů [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2MUDr. Jitka Rokytová, MUDr. Jiří Polívka, CSc.14-38011140
E0107020Potápěčská medicína a baromedicína [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní18/0ZHS18H7MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.14-2011140
E0107320Preventivní kardiologie [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní24/0ZHS24H8prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., prof. MUDr. Otto Mayer, CSc.14-32011140
E0107350Spolupráce ošetřujících a posudkových lékařů [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.14-14011140
E0107352Ergonometrie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba2/0ZHS2H1MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.14-35011140
E0107353Neurologická onemocnění v pracovním lékařství. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba2/0ZHS2H1MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., MUDr. Šárka Mašková14-35011140
E0107354Ortopedická onemocnění v pracovním lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba2/0ZHS2H1MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., MUDr. Šárka Mašková14-35011140
E0107355ORL onemocnění v pracovním lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba2/0ZHS2H1MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.14-35011140
E0107357Nádorová onemocnění v pracovním lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba2/0ZHS2H1MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., MUDr. Šárka Mašková14-35011140
E0107358Onemocnění kůže v pracovním lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba2/0ZHS2H1MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., MUDr. Šárka Mašková14-35011140
E0107359Infekční a tropické nemoci v pracovním lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba2/0ZHS2H1MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.14-35011140
E0107400Experimentální chirurgie [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní6/0ZHS6H3doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0107403Chirurgické šití [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/3ZHS3H2doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.14-40011140
E0107480Novinky v imunologii reprodukce [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc.14-48011140
E0107511Klinik a mikrobiologie [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní6/0ZHS6H2MUDr. Jana Amlerová14-51011140
E0107530Uplatnění lékaře v prevenci HIV infekce ovliv. znalost., post. ml. (II) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
zimní0/14---0/14ZHS28H8prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., MUDr. Miroslava Šteklová14-53011140
E0107556Pathobiochemie [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní30/0ZHS30H10prof. MUDr. Radim Černý, CSc., doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.14-7011140
E0108122Forenzní soudně - lékařská problematika v praxi klinického lékaře [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní5/0ZHS5H2MUDr. Miroslav Dvořák, doc. MUDr. Helena Kvapilová14-12011140
E0108141Zdravotnické právo [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní30/0ZHS9doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., JUDr. Jaroslava Nováková14-14011140
E0108370Moderní trendy v korektivní dermatologii [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS2H1prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.14-37011140
E0108374Kožní nemoci u interních chorob [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS2H1prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.14-37011140
E0108473Lasery v dermatologii [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS2H1doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.14-37011140
E0108509Tělesná výchova pro 4. ročník [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H2Mgr. Martin Červený14-6011140
E0108535Lékařské zajištění sportovní činnosti [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní12/0ZHS15H5prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.14-11011140
E0108720Staphylococcus aureus - stále patogen č. 1 [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2MUDr. Tamara Bergerová14-51011140
E0108721Molekulárně mikrobiologická diagnostika [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní6/0ZHS6H2doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.14-51011140
E0108743Kurz urgentní medicíny a medicíny katastrof [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní16/0ZHS16H5MUDr. Robin Šín14-14011140
E0109351Profesionální onemocnění ve zdravotnictví [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
4 ročník
letní semestr
oba4/0ZHS4H2MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.14-35011140
E0109482Praxe na záchranné službě - ZS [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS2MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.14-2011140
E0109546Klinická biochemie - nové biomarkery a jejich použití, kazuistiky [rozvrh ZS]4 ročník
letní semestr
zimní20/0ZHS20H5prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., MUDr. Roman Cibulka, Ph.D.14-54011140
E0110380Současné trendy v akutní neurologii [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní15/0ZHS15H6MUDr. Jiří Polívka, CSc., MUDr. Petr Ševčík, Ph.D.14-38011140
E0110482Praxe na záchranné službě - LS [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.14-2011140
E0110592Vybrané kapitoly z imunopatologických stavů [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní8/0ZHS8H4MUDr. Martin Liška, Ph.D., MUDr. Martina Vachová, Ph.D.14-52011140
E0110593Klinická alergologie [rozvrh LS]4 ročník
letní semestr
letní8/0ZHS8H4prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.14-52011140
E0107140Management práce ve vybraných situacích v ambulanci všeobecného praktického lékaře. [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní9/0ZHS4doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., MUDr. Rudolf Červený, Ph.D.14-14011140
E0108140Management práce ve vybraných situacích v ambulanci všeobecného praktického lékaře. [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní9/0ZHS4doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., MUDr. Rudolf Červený, Ph.D.14-14011140
E0108614Psychoterapie - směry a metody [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní30/0ZHS30H9doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.14-39011140
E0109330Nové a znovu se objevující infekce (od AIDS přes SARS po žlutou zimnici) [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS2H2doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.14-33011140
E0109331Tropická onemocnění, nemoci cestovatelů [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1MUDr. Alena Koubová, RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.14-33011140
E0109340Diagnostika a léčba poruch spánku, poruch dýchání ve spánku a syndromu spánkové apnoe [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní2/5ZDS7D6MUDr. David Slouka, Ph.D.14-46011140
E0109361Problematika infekce Helicobacter pylori v dětském věku [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.14-36011140
E0109362Strategie umělé plicní ventilace u dětí [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2MUDr. Kateřina Pizingerová, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.14-36011140
E0109391Novinky v psychiatrii a sexuologii [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní14/0---HS20H6doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.14-39011140
E0109401Alternativní medicína v onkologii, dogmata a skutečnost [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.14-40111140
E0109403Predikce a prognóza nádorových onemocnění [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní6/0ZHS6H3prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., MUDr. Radka Fuchsová, RNDr. Marie Karlíková, Ph.D.14-32111140
E0109411Spondylochirurgie [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2doc. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.14-41011140
E0109412Biologická osteosyntéza a miniinvazivní metody v traumatologii [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.14-41011140
E0109419Základy farmakoekonomiky – nová hodnota péče v onkologii [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní6/4ZHS10H10prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.14-40111140
E0109480Realita prevence karcinomu děložního hrdla [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.14-48011140
E0109481Vybrané kapitoly z gynekologické onkologie [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.14-48011140
E0109530Uplatnění lékaře v prevenci HIV infekce ovliv. znalost., post. ml. (III) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
zimní0/14---0/14ZHS28H8prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., MUDr. Miroslava Šteklová14-53011140
E0109547Antibiotická terapie z pohledu klinického mikrobiologa [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní9/0ZHS15H4MUDr. Tamara Bergerová14-51011140
E0109728Nové formy léčebné rehabilitace u civilizačních onemocnění [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní15/0ZHS15H5MUDr. Ladislav Špišák, CSc.14-32011140
E0109997Miniinvazivní chirurgie hrudníku a břicha [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní4/0ZHS4H2MUDr. Jan Geiger, doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.14-40011140
E0109998Metody v diagnostice hypoxie plodu [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS2H1MUDr. Jiří Turek14-48011140
E0110009Tělesná výchova [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H2Mgr. Martin Červený14-6011140
E0110361Trojí rozměr neonatologie z hlediska komplexního pojetí [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní2/2ZHS4H2doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.14-36111140
E0110363Akutní stavy v dětském lékařství [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/12ZHS6MUDr. Lumír Šašek, Ph.D.14-36011140
E0110403Současné trendy v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní2/0ZHT2H1prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.14-40011140
E0110404Kurz laparoskopických operací [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/2ZHS2H1doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.14-40011140
E0110410Problematika revizních operací kyčelního a kolenního kloubu [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní4/0ZHS4H2MUDr. Karel Koudela, Ph.D.14-41011140
E0110480Postavení endoskopie v současné gynekologické operativě [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní2/0ZHS2H1doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.14-48011140
E0110481Základy gynekologické sexuologie [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní2/0ZHS21MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.14-48011140
E0110726Moderní terapeutické postupy v balneologii a fyziatrii jako formy primární a sekundární prevence interních onemocnění [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní15/0ZHS15H5MUDr. Ladislav Špišák, CSc.14-32011140

 
exportovat do excelu
Státní zkoušky
Státní zkoušky nezařazené do bloků
Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - SZ
Interna SZ (1)
Gynekologie a porodnictví SZ
Pediatrie SZ
Chirurgie SZ
Interna SZ (2)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK