PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CVSE2P0031Úvod do klinické medicíny II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní6/20Z6/20ZHS5doc. MUDr. Pavel Těšínský12-UOS11120
CVSE2P0032Etika a humanitní základy medicíny II. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní8/4ZHS1Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVSE2P0033Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství II. [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní4/10ZHS1MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.12-EPID11120
CVSE2P0035Úvod do klinické medicíny - praxe II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/80---0/80ZHS6PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Tereza Bakusová12-UOS11120
CVSE2P0036Biostatistika [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní8/12ZHS1RNDr. Alena Fialová, Ph.D., RNDr. Marek Malý, CSc., Mgr. Tomáš Marek, Ph.D.12-EPID11120
CVSE2P0039Struktura a funkce lidského těla [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní100/156ZHS11doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.12-ANAT11120
CVSE2P0040Struktura a funkce lidského těla [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní122/170ZHS11doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.12-ANAT11120
CVSE2P0041Struktura a funkce lidského těla [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/0ZkHS21doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.12-ANAT11120CVSE2P003I, CSFBXX42L, CVSE2P0030
CPHTXX62Tělesná výchova 2 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOLKZ1Kurs pro zdravotníky zotavovacích akcí pro děti a dorost [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOLMBL1Podněty moderní biomedicíny pro filosofii a etiku [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0015Metabolismus krok za krokem [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Vladimíra Kvasnicová12-BIOC11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0044Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0050Přístrojová technika a zpracování obrazů v nukleární medicíně [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/12ZHT12H3Ing. Tomáš Steinberger12-NUKM11120
CVOL0053Funkční biochemie [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS0H3Ing. Hana Logerová12-BIOC11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0072Úvod do akutní medicíny [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS3doc. MUDr. František Duška, Ph.D., MUDr. Jiří Karásek12-ARO11120
CVOL0087Medicína jako Věda [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/7Z0/7ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOL0092Zdravotnické a humanitární organizace [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H3doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Kamila Riegerová12-IMUN11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0105Radiofarmaka [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3PharmDr. Miloš Matějů12-NUKM11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0114Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.12-BIOC11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0131Simulační medicína a maskování [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3MUDr. Martin Kolář12-ARO11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., MUDr. Peter Ivák, Ph.D., MUDr. Josef Fontana12-UFYN11120
CVOL0133Domluv se rukama I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/28ZHS3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0134Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0135Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u studentů a zdravotníků [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0150Přípravný kurz II. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0154Zdravotní péče o osoby bez domova [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/20ZHS3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0156Současná témata lékařské etiky [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT3Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0157Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CVOL0161Mikroskopické metody - prakticky orientovaný kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3MUDr. Zdeňka Zemanová, CSc.12-HIST11120
CVOL0162Kurz biofyziky [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/12ZTS3doc. Ing. Jana Vránová, CSc.12-ULBI11120
CVOL0165Letní sportovní kurz II. [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0169Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.12-PCHO11120
CVOL0179Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3MUDr. Filip Tylš, Ph.D.12-PCHI11120
CVOL0181Domluv se rukama II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
oba0/28ZHS3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0191Klinická morfologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
2 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.12-HIST11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL124Lékařská etika pro mírně pokročilé [rozvrh LS]2 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.12-UET11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]2 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK