PředmětyPředměty(verze: 845)
akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CVSE1M0001Buněčné základy medicíny [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní00/0ZkHS0H20doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.12-BIOC11120CVSE1P0010
CVSE1M0002Buněčné základy medicíny - zápočet zimní semestr [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní134/95ZHS7doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.12-BIOC11120
CVSE1M0003Buněčné základy medicíny - zápočet letní semestr [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní154/82ZHS7doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.12-BIOC11120
CVSE1P0002Lékařská biofyzika a informatika [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní14/34Z+ZkHS48H3prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA12-ULBI11120
CVSE1P0003Lékařská terminologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30Z+ZkHS60H3PhDr. Petr Honč, Ph.D.12-UCJA11120
CVSE1P0004Úvod do klinické medicíny I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní6/20Z6/28ZHS60H4PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVSE1P0005Etika a humanitní základy medicíny I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní10/16ZHS26H2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVSE1P0006Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní8/8---0/8ZHS24H2doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-KPL11120
CVSE1P0007Veřejné zdravotnictví, právo I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní4/2---6/2ZHS12H2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVSE1P0008Úvod do klinické medicíny - praxe I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/120ZHS3T3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., PhDr. Marie Zvoníčková12-UOS11120
CVSE1P0022První pomoc [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní14/10Z+ZkHT30H4doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., doc. MUDr. František Duška, Ph.D.12-ARO11120
CPHTXX61Tělesná výchova 1 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHT30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOLKD1Komunikační dovednosti v praxi lékaře [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOLKZ1Kurs pro zdravotníky zotavovacích akcí pro děti a dorost [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOLMBL1Podněty moderní biomedicíny pro filosofii a etiku [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0015Metabolismus krok za krokem [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Vladimíra Kvasnicová12-BIOC11120
CVOL0040Zdravý životní styl [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0042Redukční a rekondiční kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0043Redukční a rekondiční kurz II. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3PaedDr. Hana Milerová, doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZDS30H3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0057Využití biochemických metod v medicíně [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS153Ing. Hana Logerová12-BIOC11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0072Úvod do akutní medicíny [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS3doc. MUDr. František Duška, Ph.D., MUDr. Jiří Karásek12-ARO11120
CVOL0087Medicína jako Věda [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/7Z0/7ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOL0096Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0105Radiofarmaka [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3PharmDr. Miloš Matějů12-NUKM11120
CVOL0109Lékařská chemie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT3doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.12-BIOC11120
CVOL0110Praktická cvičení z lékařské chemie [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.12-BIOC11120
CVOL0112Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/9ZHT3RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0114Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.12-BIOC11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0125Sanitářský kurz [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/180ZHS3Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - základní stupeň [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0131Simulační medicína a maskování [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3MUDr. Martin Kolář12-ARO11120
CVOL0133Domluv se rukama I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/28ZHS3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0134Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0135Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u studentů a zdravotníků [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0146Cyklistický kurz II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0148Kurz lezení na umělé stěně [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0149Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0151Taneční kurz pro pokročilé [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0152Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/70ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0156Současná témata lékařské etiky [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT3Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0157Lékařská etika pro praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. Tereza Pinkasová12-UET11120
CVOL0162Kurz biofyziky [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/12ZTS3doc. Ing. Jana Vránová, CSc.12-ULBI11120
CVOL0164Letní sportovní kurz I. [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOL0169Can we prevent dementia? Introduction into epidemiology of neurodegenerative diseases. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.12-PCHO11120
CVOL0179Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3MUDr. Filip Tylš, Ph.D.12-PCHI11120
CVOL0181Domluv se rukama II. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
1 ročník
letní semestr
oba0/28ZHS3PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UOS11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL124Lékařská etika pro mírně pokročilé [rozvrh LS]1 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.12-UET11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]1 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK