PředmětyPředměty(verze: 825)
akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
CVSE5P0040Veřejné zdravotnictví, právo III. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/22ZHS2MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVSE5P0041Etika a humanitní základy medicíny V. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/22ZHS2Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVSE5P0042Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství V. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/48ZHS3doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-KPL11120
CVSE5P0044Dermatovenerologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/52Z+ZkHS4prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA12-DERM11120
CVSE5P0045Infekční a tropické lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/50Z+ZkHS2prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.12-INF11120
CVSE5P0046Chirurgické obory I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/60ZHT2prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.12-CHIR11120
CVSE5P0047Ortopedie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/45ZHS1prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CVSE5P0048Stomatologie - maxilofaciální chirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/12ZHS1doc. MUDr. Eva Gojišová12-STOM11120
CVSE5P0049Dětské lékařství - I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/56ZHS56H2doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D., MUDr. David Marx, Ph.D.12-KDD11120
CVSE5P0050Klinická genetika [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/20ZHS1prof. MUDr. Marie Černá, DrSc.12-GEN11120
CVSE5P0051Gynekologie a porodnictví - I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/25ZHS2prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CVSE5P0052Prázdninová praxe z gynekologie a porodnictví [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/80ZHS4prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.12-GYN11120
CVSE5P0053Neurobehaviorální vědy - Neurologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba20/56ZHS4prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.12-NEUR11120
CVSE5P0054Neurobehaviorální vědy - Psychiatrie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba6/60ZHS4prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.12-PCHI11120
CVSE5P0055Klinická biochemie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba2/18ZHS1prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.12-ULD11120
CVSE5P0057Vnitřní lékařství - I. [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/86Z+ZkHS4prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.12-2INK11120
CVSE5P0058Neodkladné stavy v resuscitační péči [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/12Z+ZkHS1doc. MUDr. František Duška, Ph.D.12-ARO11120
CVSE5P0059Neurobehaviorální vědy [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/0SZHT0prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHI11120
CVSE5P0060Oftalmologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/48Z+ZkHS2prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.12-OFTK11120
CVSE5P0061Otorinolaryngologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/60Z+ZkHS3doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.12-ORL11120
CVSE5P0062Prázdninová praxe z volitelného oboru [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/80ZHT4doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.12-PRAC11120
CVSE5P0063Soudní lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/24Z+ZkHT1MUDr. Jiří Hladík12-USOL11120
CVSE5P0064Neurobehaviorální vědy – Neurochirurgie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/14ZHT2prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.12-NEUCH11120
CVSE5P0066Obory preventivního lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/0SZHT0doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.12-HYG11120
CVSE5P0067Prázdninová praxe z chirurgie [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/40ZHS2MUDr. David Jirava12-CHIR11120
CVSE5P0068Urologie [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/14ZHS1doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.12-URO11120
CVSE5P0069Pracovní a praktické lékařství [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30Z+ZkHT1doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA12-PRAC11120
CVSE5P0070Lékařská psychologie a komunikace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30Z+ZkHS1prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.12-PCHO11120
CPHTXX65Tělesná výchova 5 [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CSTCXX11Letní sportovní kurz [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT7D3Mgr. Jan Gajdošík12-UTVY11120
CVOLMBL1Podněty moderní biomedicíny pro filosofii a etiku [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL0001Praktická ortopedie a traumatologie pohybového aparátu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/90ZHS90H3prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CVOL0027Molekulární biologie obezity, inzulinové resistence a metabolického syndromu [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H3Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.12-TELL11120
CVOL0033Diagnostika a léčba dyslipoproteinemií [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHT15H3MUDr. Janka Franeková, Ph.D.12-ULD11120
CVOL0034Základy vědecké práce v laboratorní medicíně [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/15ZHT15H3MUDr. Janka Franeková, Ph.D.12-ULD11120
CVOL0036Practice in dissection anatomy I. [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0036IIPractice in dissection anatomy II. [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0044Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/28ZHT28H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0045Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
CVOL0046Taneční kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT30H3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0047Turistika za poznáním Prahy a okolí [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30ZHT3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0048Prevence syndromu vyhoření [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS30H3PaedDr. Hana Milerová, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.12-UTVY11120
CVOL0049Cyklistický kurz [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3PhDr. Věra Svobodová, CSc.12-UTVY11120
CVOL0051Medical communication in English [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/30ZHT30H3Thomas Ownsby Secrest, M.Sc.12-UCJA11120
CVOL0055Principy indikace a interpretace laboratorních testů [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H3MUDr. Janka Franeková, Ph.D.12-ULD11120
CVOL0059Novinky v nefrologii [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H3MUDr. Martin Havrda12-1INK11120
CVOL0061Kurz golfu [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0062Practice in dissection anatomy III. [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0063Practice in dissection anatomy IV. [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.12-ANAT11120
CVOL0065Plastická chirurgie [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.12-PLAS11120
CVOL0070Chirurgické techniky operací v ORL [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS3prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc., MUDr. Richard Holý, Ph.D.12-VNORL11120
CVOL0071Včasná neurorehabilitace [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/12ZHS3prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0081Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
zimní0/15Z0/15ZHS3MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D.12-CHIR11120
CVOL0087Medicína jako Věda [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
zimní0/7Z0/7ZHS3MUDr. David Marx, Ph.D.12-KVZ11120
CVOL0090Úvod do urgentní medicíny pro mediky [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS15H3doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.12-ARO11120
CVOL0091Chirurgie středního ucha [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/15ZHT15H3MUDr. Lukáš Otruba12-ORL11120
CVOL0092Zdravotnické a humanitární organizace I [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/15ZHT15H3doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Kamila Riegerová12-IMUN11120
CVOL0094Peripheral Nerve Injury Course II. [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Otakar Raška, Ph.D., doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.12-UFYP11120
CVOL0097Peripheral Nerve Injury Course III. [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/30ZHS3MUDr. Otakar Raška, Ph.D., doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.12-UFYP11120
CVOL0102Buněčná a genová terapie: teorie a praxe [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3RNDr. Michal Koc, Ph.D.12-TELL11120
CVOL0104Filosofie a lékařství [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHS3PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.12-UET11120
CVOL0111Zdravotnické a humanitární organizace II. [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS153doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Kamila Riegerová12-IMUN11120
CVOL0113Základy myoskeletální medicíny [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3MUDr. Jan Vacek, Ph.D.12-REHA11120
CVOL0114Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.12-BIOL11120
CVOL0115Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3MUDr. Miloš Matouš12-TELL11120
CVOL0116Reminiscenční terapie [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/20ZHS3PhDr. Hana Janečková, Ph.D.12-UOS11120
CVOL0117Spánková medicína [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/15ZHS3MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.12-PCHI11120
CVOL0118Kurz sebeobrany [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3Mgr. Petr Horn12-UTVY11120
CVOL0119Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0121Kurz zvyšování fyzické připravenosti [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30ZDS30H3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0122Kurz kanoistiky [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Petr Klein12-UTVY11120
CVOL0127Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3Mgr. Přemysl Žák12-UTVY11120
CVOL0128Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/55ZHS3PaedDr. Hana Milerová12-UTVY11120
CVOL0129Vztah mezi mozkem a chováním (Základy sociální, kognitivní a efektivní neurovědy) [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
zimní0/30Z0/30ZHS60H3MUDr. František Koukolík, DrSc.12-PCHI11120
CVOL0132Úvod do praktické metodologie vědecké práce [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS3prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.12-UFYN11120
CVOL0133Domluv se rukama [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/28ZHS3prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.12-VNORL11120
CVOL0134Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0135Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u studentů a zdravotníků [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0136Poradenství v oblasti podpory zdraví [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.12-HYG11120
CVOL0137Základy klinické auxologie [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0138Auxologická diagnostika [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS3doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0139International Medical Students Core Knowledge (Orthopedics) Part II [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/15ZHS3prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.12-ORTO11120
CVOL0141Sociální péče o děti se zvláštními potřebami [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30ZTS3Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.12-HYG11120
CVOL0142Přednemocniční neodkladná péče v praxi [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/60ZHS3MUDr. Bc. Katarína Veselá, DiS.12-ARO11120
CVOL0144Anesteziologický kroužek: ochutnávka praktické anesteziologie pro zájemce [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS3MUDr. Jan Šturma, CSc., MUDr. Michael Stern12-ARO11120
CVOL1002Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHS30H3RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.12-BIOL11120
CVOL1006Exkurse Auschwitz/Birkenau [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.12-UET11120
CVOL120Metody nukleární medicíny v klinické praxi - interpretace nálezů [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/60ZHS3MUDr. Otto Lang, Ph.D.12-NUKM11120
CVOL124Lékařská etika pro mírně pokročilé [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/22ZHT22H3Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.12-UET11120
CVOL256Velké psychiatrické případy ze současného pohledu [rozvrh LS]5 ročník
letní semestr
letní0/15ZHS15H3prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.12-PCHI11120
CVOL7937Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění [rozvrh ZS]
[rozvrh LS]
5 ročník
letní semestr
oba0/30ZHS30H3prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.12-FARM11120
CWTCXX11Zimní sportovní kurz [rozvrh ZS]5 ročník
letní semestr
zimní0/30ZHT7D3PaedDr. Kvetoslava Skálová12-UTVY11120
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK