PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail SPOACX 0
detail SPOBMS Předměty biomedicínského základu 82
detail SPODIS Tělesná a pracovní výchova pro postižené 4
detail SPOEXT Předměty širšího základu 101
detail SPOGEN Předměty obecného základu 56
detail SPOMNG Management 34
detail SPOREH Rehabilitace 55
detail SPOSOC Předměty společenského základu 48
detail SPOSPE Předměty odborného základu 181
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK