SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Thesis Preparation I. - YMN02DI
Title: Diplomní seminář I.
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, MC [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Dana Moree, Dr.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Mgr. Dana Moree, Dr.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Interchangeability : YMN22DI
Is pre-requisite for: YMN03DII
Is interchangeable with: YMN22DI
Annotation - Czech
Last update: Kristýna Macková (19.02.2019)
Anotace Cílem předmětu je seznámit studující s postupy psaní výzkumného projektu a jeho rolí ve výzkumném procesu a vést je k vypracování kvalitního výzkumného projektu prostřednictvím pravidelné zpětné vazby k připravovaným projektům. Předmět dále seznamuje studující s požadavky na psaní akademických textů, s vybranými žánry akademického psaní, se správným způsobem rešeršní práce v současných odborných databázích a s tím, jak odkazovat na zdroje. Získané znalosti jsou aplikovány při přípravě projektu diplomové práce. Studující v průběhu semestru absolvují pět prezenčních setkání, dále individuálně spolupracují s budoucím školitelem i s vyučujícím formou konzultací připravovaného projektu. Témata 1) Typy diplomových prací a možná témata 2) Projekt diplomové práce a formulace tématu diplomové práce 3) Zásady psaní akademického textu 4) Rešerše literatury a zásady studia odborného textu 5) Publikační etika: pravidla odkazování na zdroje, citace, parafáze, plagiace
Registration requirements - Czech
Last update: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html