SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Etics II. - YBFB027
Title: Etika II.
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Incompatibility : YMFH003
Is incompatible with: YMFH003
Annotation - Czech
Kurz přináší základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost.
Last update: Davídek Richard, Mgr. (17.12.2019)
Literature - Czech

Povinná:

 • Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha: OIKOYMENH, 2014, 103 s. ISBN 978-80-7298-501-2.
 • Aristotelés. Knihy I-III, VI-VII, X. In Aristotelés. Etika Níkomachova . Praha: Rezek, 2013, s. -. ISBN 978-80-86207-35-3..
 • Hume, D.. Pojednání o zásadách mravnosti. In Hume, David. Zkoumání o zásadách mravnosti a Zkoumání o rozumu lidském . : , , s. -. ISBN ..
 • Mill, John Stuart. Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011, 182 s. ISBN 978-80-7429-140-1.
 • Nietzsche, Friedrich. Genealogie morálky : polemika. Praha: Aurora, 2002, 147 s. ISBN 80-7299-048-9.

Doporučená:

 • Deleuze, Gilles. Nietzsche a filosofie. V Praze: Herrmann & synové, 2016, 343 s. ISBN 978-80-87054-47-5.
 • Arendt, H.. Willing. In Arendt, Hannah. The life of the mind : one-volume edition . San Diego ; New York ; London: Harcourt Brace Jovanovich, , s. -. ISBN 978-0-15-651992-2..
 • Karfíková, Lenka. Milost a vůle podle Augustina. Praha: Oikoymenh, 2006, 382 s. ISBN 80-7298-172-2.
 • Cicero, Marcus Tullius. O povinnostech : rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi. Praha: Svoboda, 1970, 193 s. ISBN .
 • Augustin. Vyznání. V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2019, 439 s. ISBN 978-80-7566-086-2.
 • Epiktétos. Rukojeť. In Epiktétos. Rukojeť ; Rozpravy . Praha: Svoboda, 1972, s. -. ISBN ..

Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (28.01.2020)
Syllabus - Czech

Témata:

 1. Péče o duši (Platón)
 2. Co je štěstí? (Aristotelés)
 3. Ctnost (areté) u Aristotela
 4. Ctnost (virtue) u D. Huma
 5. poiésis - práxis - theória
 6. Pojem jednání u H. Arendtové
 7. Slast u Aristotela
 8. Hédonismus: Epikúros a J.S.Mill
 9. Sebevláda
 10. Slabost vůle (Augustin)
 11. Svooda u D. Huma
 12. Svoboda u I. Kanta
Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (19.02.2024)
Course completion requirements - Czech
 1. Aktivní účast: TESTY v moodlu (váha na celkovou známku: 50%; min. úspěšnost za celý semestr >50%) - odkaz zde (moodle)
 2. Reflexe (20%)
 3. Kolokvium (30%)

Reflexí zde pro potřeby atestace míním krátký text (optimálně 1, max. 2 normostrany), ve kterém student nejprve představí nějakou myšlenku z povinně volitelné literatury, která ho zaujala, a následně se ji pokusí vlastními slovy vyložit, případně vysvětlí, proč a čím jej zaujala. Reflexi si student/ka přinese vytištěnou s sebou na kolokvium.

Reflexe musí splňovat formální nároky na psaní akademického textu, tj. zejména musí obsahovat odkazy na literaturu, citace atd.

Povinná literatura (ke kolokviu): Student si zvolí nejméně tři tituly z "povinné literatury".

Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (19.02.2024)
Learning resources - Czech

Odkaz na moodle s průběžně zadávanými úkoly.

Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (19.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html