SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Philosophy I. - YBFA001
Title: Úvod do filosofie I.
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, C [HT]
Capacity: winter:700 / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBZB60000
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Is incompatible with: YMFH003, YMFH100, YMFH018, YMFI509
Is pre-requisite for: YBFA002
Annotation -
Compulsory lectures in philosophy for the undergraduate students.
Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (15.07.2019)
Literature - Czech

Doporučená:

 • . kniha I-III, VI, X. In Aristotelés. Etika Níkomachova . Praha: P. Rezek, 1996, s. -. ISBN 80-901796-7-3..
 • Aristotelés. Politika I.. Praha: OIKOYMENH, 1999, 159 s. ISBN 80-86005-92-5.
 • . kniha I. In Aristotelés. Metafyzika . Praha: Petr Rezek, 2003, s. -. ISBN 80-86027-19-8..
 • Platón. Faidón. Praha: OIKOYMENH, 2000, 105 s. ISBN 80-86005-26-7.
 • . Obrana Sókrata. In Platón. Euthyfrón ; Obrana Sókrata ; Kritón . Praha: OIKOYMENH, 2000, s. -. ISBN 80-86005-99-2..
 • . I.13, II.17-18. In Hobbes, Thomas. Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického . Praha: OIKOYMENH, 2009, s. -. ISBN 978-80-7298-106-9..
 • Descartes, René. Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH, 2015, 127 s. ISBN 978-80-7298-202-8.
 • . Předmluva k druhému vydání. In Kant, Immanuel. Kritika čistého rozumu . Praha: OIKOYMENH, 2001, s. -. ISBN 80-7298-035-1..
 • . Předmluva, I. a II. část. In Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů . Praha: OIKOYMENH, 2014, s. -. ISBN 978-80-7298-501-2..
 • Hume, David. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996, 235 s. ISBN 80-205-0521-0.

Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (15.07.2019)
Teaching methods - Czech

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍHO PLAYLISTU:

https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/0/19845

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (12.01.2024)
Syllabus - Czech

Přednášky budou probíhat ve dvou paralelních skupinách vždy v pondělí a ve středu v čase 10:00-11:20

Rozpis pro ZS 2023:

 1. Platónova péče o duši (Obrana, Faidón)
 2. Rétorika vs. filosofie (Gorgias)
 3. Aristotelés o blaženosti (Etika Nikomachova)
 4. Poznání u Platóna
 5. Poznání u Aristotela
 6. Dobrá obec vs. demokracie (Platón, Aristotelés)
 7. Nové základy poznání I. (Descartes)
 8. Nové základy poznání II: (Leibnitz, Spinoza)
 9. Poznání a věda v ostrovní tradici
 10. Teorie společenské smlouvy
 11. Poznání u I. Kanta 
 12. Jednání a svoboda u I. Kanta 
 13. TEST (online test: na prezenční termíny je nutné přinést si vlastní el. zařízení, mobil nebo notebook)
 • Řádné termíny:
  • středa 3.1. - tři termíny: 10:00, 10:30 a 11:00 v aule (online test psaný prezenčně)
  • sobota 6.1. 10:00 online / distančně (pouze pro distanční studenty)
  • pondělí 8.1. - tři termíny: 10:00, 10:30 a 11:00 v aule (online test psaný prezenčně)
 • Opravné termíny budou vypsány později.
Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (29.12.2023)
Course completion requirements - Czech

Obecné informace k zakončení předmětu:

Přednáškový cyklus bude v zimním semestru zakončen zápočtem, který student získá za závěrečný písemný test, jenž bude vycházet z obsahu přednášek.

Prezenční studenti budou psát zápočtový test prezenčně ve vypsaných termínech, na které je nutné se registrovat přes IS (distanční studenti mohou test psát distančně).
Test bude mít podobu tří otevřených otázek a bude v učebně vyplňován elektronicky. Je tedy nutné mít sebou vhodné elektronické zařízení (notebook, případně mobil) s připojením na internet a možností přihlášení do univerzitního Moodle.
V případě potřeby je na začátku atestace možné požádat o písemnou verzi zápočtového testu.

odkaz na moodle 3: >>> TESTY - moodle 3 <<<

Přednášky vycházejí většinou z literatury vypsané pro ústní zkoušku (viz předmět Úvod do filosofie II - YBFA002). Základní doporučenou literaturou k přednáškám jsou tedy vybrané primární tituly z tzv. "setů" (viz odkaz níže). Bližší informace (např. jaké konkrétní tituly budou komentovány) poskytnou jednotliví přednášející.

Pro požadavky k ústní zkoušce, jež je určena pro letní semestr, viz předmět Úvod do filosofie II (pozn.: po kliknutí na odkaz se musíte znovu přihlásit do SIS).

Studenti druhého ročníku, jimž bude chybět zápočet a budou si ho chtít doplnit, nechť se domluví na postupu s garantem předmětu (S. Synek).

Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (29.12.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html