SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Reading of Schelling’s Philosophical Inquiries into the Essence of Human Freedom - YBFC259
Title: Četba Schellingova Pojednání o bytnosti lidské svobody
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 12 (12)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Incompatibility : YMFA32
Pre-requisite : YBFA002
Is incompatible with: YMFA32
Annotation - Czech
Seminář je věnován společené četbě a interpretaci Schellingova spisu O bytnosti lidské svobody, který znamenal výrazný přelom v myšlení o tomto tématu i ve vývoji Schellingovy filosfie samé.
Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
Literature - Czech

Povinná:

  • Schelling, F. W. J.. Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů. Praha: FLU AVČR, 1992, s. ISBN .

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou atestace je aktivní účast na hodinách a závěrečný esej v rozsahu 3 normostrany.

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html