SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Philosophy II. - YBFA002
Title: Úvod do filosofie II.
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBZB60000
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Mgr. Alexandra Brocková
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Felix Geisler
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Anna Poláčková
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
Mgr. Gabriela Vičanová
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.
Mgr. Marek Vodička
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Mgr. Jakub Zítko
Pre-requisite : YBFA001
Is pre-requisite for: YBFC259, YBFB020, YBFB012, YBFB066, YBFB091, YBFC238, YBFC240, YBFC242, YBFB077, YBFB080, YBFB082, YBFB052, YBFB024, YBFB016, YBFB059, YBFB047
Annotation -
A compulsory exam in philosophy for the undergraduate students.
Last update: Wolfová Alžběta, Mgr., Ph.D. (28.05.2018)
Teaching methods - Czech
NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍHO PLAYLISTU: https://media.fhs.cuni.cz/media/595cc52920bb40af852ced52f84bc03c
Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (11.03.2024)
Syllabus - Czech

Témata přednášek (LS 2024):

19.2.2024

R. Zika

Hegel – Panství a rabství

26.2.2024

J. Chavalka

Nietzschova kritika svobodné vůle

4.3.2024

M. Hanyš

Aristotelova politická antropologie

11.3.2024

M. Hanyš

Úvod do politického myšlení Hannah Arendtové

18.3.2024

J. Novotný

Ustavení základních rámců metafysického myšlení (Platón, Aristotrelés), jejich působnost v tradici (Descartes, Hegel), zapomenutí původního tázání po bytí (Heidegger)

25.3.2024

J. Novotný

Obnova otázky po bytí v kontextu fenomenologie a hermeneutiky – dějinná povaha tázání. Přístupnost bytí.

8.4.2024

J. Novotný

Dějiny metafysiky a dějinná povaha bytí. Naše situace.

15.4.2024

J. Chavalka

Nietzschovo zpochybnění metafyziky

22.4.2024

J. Kružíková

Rozumění a řeč v Gadamerově hermeneutice

29.4.2024

J. Bierhanzl

Austin: Jak udělat něco slovy

6.5.2024

F. Borecký

Norma vkusu a nevkusu. (D. Hume a U. Eco)

13.5.2024

O. Váša

Role umění a krize kultury v myšlení Hannah Arendtové

Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (26.02.2024)
Course completion requirements - Czech

!!! Od září 2022 platí nové sety seznamu literatury !!!

Obecné informace ke zkoušce: 

  • Termíny jsou vypisované jako prezenční 
  • řádné termíny jsou vypisované převážně v květnu a červnu
  • termíny opravné jsou vypisované převážně v září
  • pro poslední pokusy jsou vypisované zvláštní komisionální termíny
  • dotazy pište na mail: stanislav.synek@fhs.cuni.cz

 

 

Základní obecné informace:

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Termíny zkoušky jsou vypisovány v aplikaci SIS „Termíny zkoušek“. 

Povinně-volitelná literatura je rozdělena do osmi setů, z nichž si student právě jeden vybere. V rámci přípravy na zkoušku si přečte a zpracuje všechny texty vybraného setu. Před zahájením zkoušky student odevzdá zkoušejícímu vyplněný formulář, kde zaškrtne set textů, který si pro zkoušku vybral. Formulář se seznamem setů textů získá výše v souborech ke stažení.

Upozornění: Z přečtené literatury k Úvodu do filosofie můžete vytvořit i základ seznamu četby k státní zkoušce z filosofie. Proto doporučujeme, abyste si při přípravě na Úvod do filosofie I. a II. vybrané texty zpracovali pro další přípravu (např. ve formě poznámek, konspektů apod.).

 

Last update: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (27.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html