SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Reading I. - YMFA32
Title: Četba I.
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Programme Philosophy in the context of humanities (24-FI)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 8 (8)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBFC259, YMFH026
Is incompatible with: YBFC259, YMFH026, YBFC230, YBFC242
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (29.01.2024)
Seminář je věnován společené četbě a interpretaci Schellingova spisu O bytnosti lidské svobody, který znamenal výrazný přelom v myšlení o tomto tématu i ve vývoji Schellingovy filosfie samé.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (29.01.2024)

Povinná:

  • Schelling, F. W. J.. Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů. Praha: FLU ČSAV, 1992, s. ISBN .

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (10.01.2023)

Atestace bude udělena za aktivní účast v hodinách a za esej na samostatně zvolené téma v rozsahu min. 5 normostran.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html