SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Secondary impaired communication ability - OPNS1S111A
Title: Sekundárně narušená komunikační schopnost
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Pre-requisite : OPNS1Q105A
Is pre-requisite for: OPNS1S114A
Is interchangeable with: OKNS1S111A
Annotation -
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (29.10.2019)
The subject introduces students to the problems of symptomatic speech disorders. The course presents the most common types of disorders in terms of etiology, symptomatology and classification, the role of speech therapists in rehabilitation, in the therapeutic process, tasks of differential diagnostics, communication problems of people after an injury, in BTI. Students will learn the principles and procedures of differential diagnostics and intervention.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (14.06.2018)

Cílem předmětu je posílit kompetence studentů v oblasti diferenciální diagnostiky v logopedii. 

Literature -
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (29.10.2019)

HÁJKOVÁ, V. et al. Speech as a diagnostic phenomenon. Praha: PedfUK, 2016. In print.
KLENKOVÁ, J. Speech therapy. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1110-2.
KLENKOVÁ, J. Chapters from Speech Therapy II and III. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-62-1.
LECHTA, V. Symptomatic speech disorders in children. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-977-4.
ŠKODOVÁ E., JEDLIČKA, I. Clinical speech therapy. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-546-6.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (20.08.2020)

Přednášky obsahují prezentace kazuistik, případových řešení a intervencí s rozborem a skupinovou diskuzí. 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ing. Jana Horynová (12.10.2020)

Vzhledem k epidemiologické situaci bude výuka předmětu až do odvolání vedena distančně, a to prostřednictvím MS Teams. Studenti budou mít možnost účastnit se výuky dle rozvrhu, případně shlédnout nahranou přednášku v dodatečném termínu. Podmínkou zakončení kurzu je zpracování písemné seminární práce. Student v ní popíše vybranou neziskovou organizaci ( tzv. pacientského typu), která podporuje osoby s neurologickým onemocněním (s Parkinsonovou nemocí,  Huntingtonovou nemocí, Amyotrofickou laterální sklerózou, Roztroušenou sklerózou, Myastenií gravis, CMP, Tourettovým syndromem aj.) a kriticky zhodnotí její aktuální činnost a nabídku logopedické aj. péče pro její členy. V návaznosti vypracuje originální návrh na rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb dané organizace, zejména na rozšíření služeb logopedických. Možnost 2 oprav.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html