SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Secondary impaired communication ability - OKNS1S111A
Title: Sekundárně narušená komunikační schopnost
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Pre-requisite : OKNS1Q105A
Interchangeability : OPNS1S111A
Is pre-requisite for: OKNS1S114A
Annotation -
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (29.10.2019)
The subject introduces students to the problems of symptomatic speech disorders. The course presents the most common types of disorders in terms of etiology, symptomatology and classification, the role of speech therapists in rehabilitation, in the therapeutic process, tasks of differential diagnostics, communication problems of people after an injury, in BTI. Students will learn the principles and procedures of differential diagnostics and intervention.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (06.01.2020)

Cílem předmětu je posílit kompetence studentů v oblasti logopedické diferenciální diagnostiky. 

 

Literature -
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (29.10.2019)

HÁJKOVÁ, V. et al. Speech as a diagnostic phenomenon. Praha: PedfUK, 2016. In print.
KLENKOVÁ, J. Speech therapy. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1110-2.
KLENKOVÁ, J. Chapters from Speech Therapy II and III. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-62-1.
LECHTA, V. Symptomatic speech disorders in children. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-977-4.
ŠKODOVÁ E., JEDLIČKA, I. Clinical speech therapy. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-546-6.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (09.10.2019)

Podmínkou zakončení je úspěšné vykonání písemné zkoušky  ( min 70 %) s možností 2 oprav. 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (06.01.2020)

Kurz má tématické členění:

  • Symptomy NKS při těžké poruše motoriky ( mozková obrna, progresivní nervosvalové postižení)
  • NKS jako důsledek vrozených rozštěpových vad rtu, patra a čelisti
  • projevy poruchy kognitivního vývoje v řečovém projevu osob s mentálním postižením
  • symptomy NKS v souvislosti s PAS 

 

Přednášky obsahují prezentace kazuistik, případových řešení a intervencí s rozborem a skupinovou diskuzí. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html