SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Alternative and Augmentative Communication - OPNS1S114A
Title: Alternativní a augmentativní komunikace
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Pre-requisite : OPNS1S111A
Is interchangeable with: OKNS1S114A
Annotation -
Last update: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (01.02.2020)
The course introduces students to the basic means of alternative and augmentative communication.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (01.02.2020)

The aim of course is to introduce students to basic overview of AAC systems in relation to individual communicative needs of users with communication ability disorders.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (03.02.2021)
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude výuka předmětu probíhat distančně dle rozvrhu na platformě Google Meet (příp. MS Teams a/nebo MOODLE) na linku, který bude studentům zaslán před výukou e-mailem. Materiály ke studiu a prezentace budou studentům zaslány taktéž e-mailem. 
Literature -
Last update: Mgr. Zuzana Korandová (01.02.2020)

BENDOVÁ, P. Alternativní a augmentativní komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-508-0.

BOČKOVÁ, B. Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace: Učební text. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7896-3. Available from: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/668/2072/336-1

FROST, L., BONDY, A. Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2053-1.

HEMZÁČKOVÁ, K., PEŠKOVÁ, J. První čtení (učební pomůcka pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody). Praha, Parta, 1998.

HEMZÁČKOVÁ, K., PEŠKOVÁ, J., JIŘÍK, J. První čtení. Praha: Parta, 1998. ISBN 80-85989-31-X.

HOUSAROVÁ, B. Alternativní a augmentativní komunikace. Liberec: TUL, 2011. ISBN 978-80-7372-789-5.

JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace: učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. ISBN 80-210-3204-9.

JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace: učební text. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2010. ISBN 97-880-21051-86-7.

KLENKOVÁ, J. Augmentativní a alternativní komunikace. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 58–62. ISBN 80-85931-51-6.

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1110-2.

KNAPCOVÁ, M. Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS. Praha: IPPP ČR, 2005. ISBN 80-86856-07-0.

KNAPCOVÁ, M. Výměnný obrázkový komunikační systém. Speciální pedagogika, roč. XIII. č. 3, s. 199–203, 2003.

KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market, 1996. ISBN 80-902134-1-3.

KUBOVÁ, L. Piktogramy. Metodická příručka. Praha: TECH-MARKET, 1997. ISBN 80-86114-00-7.

KUBOVÁ, L. Řeč obrázků: Piktogramy. 1. vydání, Praha: Parta, 2011. ISBN 978-80-7320-175-3.

KUBOVÁ, L., HEMZÁČKOVÁ, K. Čteme obrázky: komunikační systém tvořený návodnými kresbami: procesní schémata. Praha: Parta, 2011. 978-80-7320-055-8.

KUBOVÁ, L., PAVELOVÁ, Z., RÁDKOVÁ, Z. Znak do řeči. Praha: TECH-MARKET, 1999. ISBN 80-86114-23-6.

KUBOVÁ, L., ŠKALOUDOVÁ, R. Znak do řeči. 1. vydání, Praha: Parta, 2012. ISBN 978-80-7320-178-4.

LAUDOVÁ, L. Alternativní a augmentativní komunikace. In ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, s. 561–576, 2003. ISBN 80-7178-546-6.

LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.

ŠAROUNOVÁ, J. Metody alternativní a augmentativní komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0716-0.

Selected bachelor and master theses.

Syllabus -
Last update: Mgr. Zuzana Korandová (01.02.2020)

Topics:

Definition of alternative and augmentative communication

Classification of alternative and augmentative communication systems

Advantages and disadvantages of using alternative and augmentative communication means

Characteristics of selected alternative and augmentative communication systems

Systems without aids (Sign to Speech, MAKATON, Czech Sign Language, examples of other systems)

Systems with aids (subject communication, communication with using photographs, pictures and pictograms, PECS (VOKS) - Picture Exchange Communication System, Bliss system, global reading method, social reading method, examples of other systems)

Facilitated communication

Technical aids, the use of special hardware and software in the issue of alternative and augmentative communication

The use of means of alternative and augmentative communication in the speech therapy intervention, concretization of the use of alternative and augmentative communication systems in selected users

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (01.02.2020)

Written test (pass – 75 %, 1 resits).  

Attendance (80 %)

Presentation of seminary paper and fulfilled tasks.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html