SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
English language didactics III - OPNA3A032A
Title: Didaktika anglického jazyka III
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 15 / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Co-requisite : OPNA3A033A
Pre-requisite : OPNA3A023A
Is co-requisite for: OPNA3A035A
Annotation -
The course introduces multiple methods of assessing L2 skills and language resources. Students analyze various types of tests in relation to testing objectives. The course provides an overview of the basic psychometric parameters of testing (validity, reliability, sensitivity, objectivity, difficulty, etc.), including their quantitative evaluation. Students are also introduced to the processes of validation, standardization, and calibration of language tests. Special attention is paid to the assessment of the common part of the Maturita) school-leaving examination and test modifications for students with specific learning needs. The course content includes detailed analyses of students´ performances in the oral and written parts of proficiency examinations in accordance with the prescribed and standardized criteria.
Last update: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (10.10.2022)
Literature -

Coursebooks:

Brown, H. D., & Abeywickrama, P. (2010). Language Assessment: Principles and Classroom Practices. Pearson Longman. ISBN: 978-0138149314

McNamara, T. (2000). Language Testing. Oxford University Press. ISBN: 978-0194372220

aktuální Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky – anglický jazyk

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 2. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN: 8024414252

Other sources:

Bachmann, F. L., & Palmer, A. S. (2010). Language Assessment in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests. Oxford University Press. ISBN: 978-0194422932

Byčkovský, P.,& Zvára, K. (2007) Konstrukce a analýza testů pro přijímací řízení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN: 978-80-7290-331-3

Carr Nathan T. (2011). Designing and Analyzing Language Tests. Oxford University Press. ISBN: 978-0194422970

Corkill, D., et al. (eds.) (2011). Manual for Language Test Development and Examining. Council of Europe. Cambridge: Association of Language Testers in Europe (ALTE). EMC/6212/1Y04: 5898975358

Fulcher, G., & Davidson, F. (2007). Language Testing and Assessment: An Advanced Resource Book. Routledge. ISBN: 978-0415339476

Fulcher, G., & Davidson, F. (eds.) (2012). The Routledge Handbook of Language Testing. London and New York: Routledge. ISBN: 978-1138205369

Hughes, A. (2002). Testing for Language Teachers. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521484954

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2019/2020: Anglický jazyk. Praha: CERMAT.  [cit. 2020-05-30]. Dostupné z www.cermat.cz

Last update: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (10.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Podmínkou účasti v ústní části zkoušky je složení písemné části (didaktický test) s úspěšností alespoň 70%.

Písemný test obsahuje uzavřené (multiple-choice) i otevřené odpovědi.

Last update: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (10.10.2022)
Syllabus -

The course covers the following topics:

1. Typology of assessments and tests; principles of assessment and test construction
2. Objectivity, validity and reliability; test item analysis
3. Sensitivity, difficulty and time requirements of the test
4. Standards and the standardization process, calibration; graduation and other standardized tests
5. Evaluation of speech production level
6. Assessment of speech perception level
7. Assessment of the level of mastery of linguistic resources
8. Assessment modification and compensation for students with SPU; assessment and diagnostic skills

Last update: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (10.10.2022)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou ukončení předmětu a získání zápočtu jsou:

  • aktivní účast (alespoň 70%)
  • vypracování průběžných úkolů
  • četba zdrojových textů
  • vypracování seminární práce
Last update: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (10.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html