SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Personal Skill Minimum from every sports - OPMN0T139A
Title: Dovednostní minimum ze všech sportů
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jana Hájková
Pre-requisite : OPMN0T109A, OPMN0T110A, OPMN0T118A, OPMN0T129A
Is pre-requisite for: OPMN0T334B, OPMN0T336B, OPMN0T338B, OPMN0T343B, OPMN0T337B
Is interchangeable with: OKMN0T139A
Annotation -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (28.04.2019)
Personal minimum of sports - gymnastics, athletics, swimming, sports games.
Aim of the course -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (28.04.2019)

Verifying the level of basic motor skills.

Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Dovednostní příprava 15 hodin

Příprava na zápočet 10 hodin

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (31.05.2022)

MĚKOTA, K., NOVOSAD, J., Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0981-X.

NEUMAN, J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál. 2003. ISBN 80-7178-730-2

PERIČ, T. Hry ve sportovní přípravě dětí. Praha: GRADA Publishing, a. s.. 2004. ISBN 80-247-0683-0

ADAMÍROVÁ, Jiřina. Hravá a zábavná výchova pohybem. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy ČASPV.2003

BUNC,Václav. Obezita a nadváha u dětí – důsledek jejich neadekvátního pohybového režimu. In: V. Mužík a P. Vlček (Eds.), Škola,  pohyb a zdraví pro 21. století.  2010b. (s.35 – 44), Brno: Masarykova univerzita.

DVOŘÁKOVÁ, Hana. Školáci v pohybu: tělesná výchova v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 144 s. Děti a sport. ISBN 978-80-247-3733-1.

JEŘÁBEK, Petr. Netradiční atletika ve všeobecné kondiční přípravě: inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Vyd. 1. Liberec: TUL, 2014, 82 s. ISBN 978-80-7494-112-2.

https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

Syllabus -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (28.04.2019)

Verifying the level of basic motor skills and the level of motor abilities of major sports - athletics, gymnastics, sports games and swimming.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Šárka Panská, Ph.D. (31.01.2023)

Gymnastika

Pohybová skladba s libovolným hudebním doprovodem v délce min. 16 taktů v 4/4 rytmu nebo 32 taktů ve 3/4 rytmu, která bude předvedena na 12 m akrobatickém pásu.

 Skladba musí obsahovat následující povinné prvky:

1. Libovolný obrat (obounož nebo jednonož)

2. Libovolný skok odrazem snožmo nebo jednonož (např. čertíkový skok, nůžkový skok, jelení skok,

     dálkový skok aj.)

3. Taneční krok (např. polkový, valčíkový, sambový, jive, cha-cha aj.)

4. Rovnovážná poloha (např. v postoji, kleku, sedu…, kde je zmenšená plocha opory)

5. Minimálně tři z následujících akrobatických prvků:

                a) kotoul vpřed (např. skrčmo, roznožmo, letmo)

                b) kotoul vzad (např. skrčmo, schylmo, roznožmo)

                c) stoj na lopatkách

                d) stoj na hlavě

                e) stoj na rukou

                f) stoj na rukou a kotoul

                g) přemet stranou

Přeskok přes libovolně vysokou kozu skrčkou nebo roznožkou.

Hodnocení:

dobře – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně dvě různé varianty kotoulů a další libovolný akrobatický prvek z výše uvedených, vše ve správném gymnastickém provedení

         - přeskok s většími nedostatky

 velmi dobře – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně dvě různé varianty  kotoulů a přemet stranou nebo stoj na rukou, vše ve správném gymnastickém  provedení

                    - přeskok s drobnými nedostatky

 výborně – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně dvě různé varianty kotoulů vpřed a vzad a přemet stranou nebo stoj na rukou a kotoul, vše ve správném gymnastickém provedení

              - přeskok s technicky optimálním provedením všech fází (rozběh, odraz, 2 letové fáze, doskok)

 Poznámka: při akrobatických prvcích i na přeskoku je možná záchrana.

 

 Sportovní hry

Start na úrovní basketbalové desky vpravo u postranní čáry, slalom mezi čtyřmi metami vedením basketbalového míče driblinkem do kruhu ve středu hřiště v souladu s pravidly a taktikou basketbalu, vyhodit míč nad hlavu – dřep – vztyk a chytit míč, pokračovat driblinkem k metě vlevo na úrovni čáry pro tříbodovou střelbu s náběhem na koš zprava a střelbou po dvojtaktu. Při neúspěšné střelbě pokračovat ve střelbě zpod koše až do úspěšného pokusu o střelbu a platného koše. Čas se začíná měřit se zahájením pohybu do slalomu a zastaví se s úspěšným košem.

Hodnocení:        nedostatečně   24,1 sekund a horší

                         dobře             22,1 – 24 sekund

                         velmi dobře     19,1 – 22 sekund

                         výborně           čas do 19 sekund

Atletika

1. Hod míčkem (granátem, raketkou) - správné technické provedení s přeskokem nebo aspoň z místa z bočného odhodového postavení.

2. Skok daleký – správné technické provedení skrčným způsobem s rozběhem, odraz v libovolném místě (důraz na spojení rozběhu s odrazem)

 3. Skok vysoký – správné technické provedení

                a) střižný způsob (nůžky), laťka ve výšce doskočiště

                b) způsob valivý zádový (flop), aspoň náznak, bez laťky do doskočiště

4. Běh na 60 m s nízkým startem ze start. bloků maximální rychlostí

5. Běh na 200 m maximální rychlostí

       alternativně
6. Běh na 1000 m v čase 4:55,0
       nebo
7) Běh na 2000 m bez zastavení či chůze, bez limitu

Plavání

1. Uplavat 100 m jedním plaveckým způsobem dle pravidel plavání, včetně startovního skoku střemhlav ze startovního bloku.

Hodnocení:        dobře                    – bez časového omezení

                         velmi dobře           - ženy max. 2:12,00 min., muži max. 2 min

                         výborně:              - ženy max. 2:05,00 min., muži max. 1:50 min.

2.  Součástí dovednostního minima je plavání pod vodou bez vynoření po odrazu.

Hodnocení:        dobře                    – ženy min. 10 m, muži min. 12 m

                        velmi dobře           – ženy min. 14 m, muži min. 17 m

                         výborně               – ženy min. 20 m, muži min. 25 m

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html