SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Problem solving methods in mathematics - OPMN0M145A
Title: Metody řešení matematických úloh
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 94 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0M126A, OPMN0M136A
Is pre-requisite for: OPMN0M152A, OPMN0M158A
Is interchangeable with: OKMN0M145A
Annotation -
Last update: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)
Building on the knowledge from previous courses, mathematical environments suitable for developing students' mathematical ideas will be expanded and supplemented, with special attention to problem-solving strategies and methods. The focus of the work will be on developing the ability to solve given problems using several different methods. We will focus on the areas of the solution process (modelling, representation, choice of strategy, construction and implementation of a solution plan, interpretation of the result found). Another area of work will be the creation of problems that can be solved by the specified method and the interpretation of the students' solutions.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

1. Využít řešení úloh jako nástroj k budování kognitivní struktury studenta. Orientací na řešitelské strategie bude systematicky rozvíjena metakognice studenta.

2. Poskytnout studentům přímé zkušenosti s konstruktivisticky vedenou výukou v matematice tak, aby tyto zkušenosti byly pro studenta východiskem pro jeho budoucí praxi.

3. Umožnit studentům diagnostikovat vlastní matematické schopnosti a znalosti a v případě potřeby jim nabídnout možnost reedukace (zejména u nosných matematických pojmů).  Tímto dát zkušenosti studentům využitelné v budoucí praxi.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 50-60 h (2 kredity):

- seminář 1,5 h týdně, celkem 18 h

- zpracování seminárních úkolů 20 h

- čtení odborné literatury 6 h

- příprava na zápočtový test 6 h

- zápočtový test 2 h

Literature - Czech
Last update: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

Polya, G.: Jak to řešit? MatfyzPress, Praha. 2016

Kopka, J.: Umění řešit matematické problémy. RNDr. Karel Hoza - HAV, Praha. 2013

HEJNÝ, M. Výuka orientována na budování schémat: Aritmetika 1. stupně, Praha: UK v Praze, PedF, 2014.

HEJNÝ, M.; NOVOTNÁ, J.; STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.), Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1 a 2, Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. ke stažení na http://class.pedf.cuni.cz/newsuma/Default.aspx?PorZobr=20

Soubor učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ a příručky pro učitele (Nakladateství: Alter, Fraus, H-mat, Prodos, SPN, Didaktis, Fortuna, ...).

Různé sbírky úloh a matematických problémů, soubory úloh z Klokánka či jiných soutěží pro žáky 1. stupně ZŠ.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

Výuka bude vedena důsledně konstruktivistickým způsobem.

Hlavním nástrojem výuky budou problémové situace a jejich řešení studenty.

Studenti budou vedeni k vlastní tvorbě serií úloh se stupňující se obtížností (s ohledem na individuální potřeby žáků).

V případě přechodu na distanční výuku z důvodu nemožnosti konat prezenční výuku na fakultě:

a) bude posílena distanční složka výuky formou dodatečných úkolů zadaných elektronicky (mailem nebo v Moodlu) 

b) bude organizována online výuka v Google Meet či Adobe Connect, přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

 

ODKAZ NA MOODLE KURZ: (heslo/klíč na vyžádání u vyučující příslušné paralelky)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

Požadavky k ukončení kurzu klasifikovaným zápočtem (KZ):


1. Aktivní účast na seminářích

2. Zpracování seminárních úkolů

3. Napsání zápočtového testu se ziskem alespoň 60 % bodů (jeden opravný termín, pokud má student 100% docházku a kvalitně zpracované seminární úkoly)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

1. Systematické experimentování, metoda odhad-ověření-oprava, zobecnění (didaktické prostředí Sousedé)

2. Algebraizace, metoda odhad-ověření-oprava (did. prostředí Součtové trojúhelníky)

3. Metoda nesprávného předpokladu, grafické řešení, tabulka, vhled, simplifikace (slovní úlohy)

4. Analýza žákovských řešení slovních úloh

5. Dramatizace, simulovaná dramatizace, modelování (číselná osa, sčítání, odčítání, záporná čísla, absolutní hodnota)

6. Algebraizace, tabulka (did. prostředí Krokování)

7. Metoda odhad-ověření-oprava, dramatizace (dynamické slovní úlohy)

8. Tabulka, algebraizace (dynamické slovní úlohy)

9. Metoda uvolňování parametru, geometrické řešení, manipulace, systematické experimentování, substituce (did. prostředí Parkety)

10. "Pokus-omyl", algebraizace (did. prostředí Pavučiny)

11. Využití izomorfismu, analogie (kombinatorické úlohy)

12. Metoda řešení od konce, grafické řešení, metoda logické argumentace, rozdělení na menší úkoly (did. prostředí Výstaviště)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html