SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Psychology - OPBZ0Q102A
Title: Úvod do psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: 0 / unknown (250)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Nezapisují studenti oboru Pedagogika.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Incompatibility : OPBQ2P101A, OPBQ2Q103A
Interchangeability : OKBZ0Q102A, OPBQ2Q103A
Is pre-requisite for: OPBZ0Q104A, OPBZ0Q107A
Is interchangeable with: OPBQ2Q103A, OKBZ0Q102A
Annotation -
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (26.05.2019)
Introduction to psychology is a course in teacher preparation, which introduces the students to basic concepts, approaches, methods, and historical development of psychology. The content of the subject is followed by Developmental and social psychology and Educational and school psychology during later years of study. The course presents the first contact of students with psychology; therefore, a content of lectures is mostly theoretical with the focus on acquiring the knowledge of psychological terminology.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (26.09.2017)

Cílem kurzu je seznámit studující s odborným psychologickým diskurzem, který bude v následujících kurzech aplikován na pedagogickou realitu. V rámci kurzu bude představena psychologie jako samostatná vědní disciplína, ukázána její metodologie a vztah k ostatním oborům. Důraz přitom bude kladen na odlišení laického a vědeckého pohledu na prožívání a chování člověka. Kurz se bude věnovat především základním pojmům z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou klíčové pro následné porozumění specifikům dětí školního věku a výkonu učitelského povolání. Osvojení psychologické perspektivy vůči uvedeným pojmům bude podpořeno základním uvozením historického vývoje psychologického poznání.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.09.2021)

Rozložení časové zátěže studenta

Celkový časová zátěž: 85 hodin

Výuka: 18 hodin

Příprava na zápočtový test: 67 hodin

Studijní opory

Studijní opory pro kurz jsou dostupné v Moodle na odkaze: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2355#section-2 (heslo pro zápis studenta bude sděleno na úvodním setkání). V ZS 2021/2022 se jedná o doplnění běžné prezenční výuky, nikoliv o její nahrazení. V případě přechodu na distanční formu bude kurz probíhat samostatně dle tempa studenta v Moodle. 

Moodle kurz obsahuje nahrané přednášky, okruhy témat k zápočtovému testu, studijní materiály, prezentace z přednášek a doporučení, jak se studijními oporami zacházet. V tomto prostředí také probíhá plnění testu ověřujícího nabyté znalosti a porozumění. Výuka je založena na studentově samostudiu a není vázaná rozvrhem.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (26.09.2017)

Kassin, S. M.: Psychologie. Computer Press, Brno 2007.

Kern, H.: Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.

Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Academia, Praha 2003.

Plháková,A.: Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2005. 

Plháková, A.: Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (24.09.2020)

Distanční výuka v ZS 2020/2021

Distanční výuka bude probíhat v prostředí Moodle na odkaze: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2355#section-2 (heslo pro zápis studenta bude obsahem úvodního informačního emailu)

Moodle kurz obsahuje nahrané přednášky, okruhy témat k zápočtovému testu, studijní materiály, prezentace z přednášek a doporučení, jak se studijními oporami zacházet. V tomto prostředí také probíhá plnění testu ověřujícího nabyté znalosti a porozumění. Výuka je založena na studentově samostudiu a není vázaná rozvrhem. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (26.09.2017)

Kurz bude věnován následujícím tematickým okruhům (po jednotlivých týdnech výuky):

1.       vymezení psychologie, psychologické disciplíny, metodologie psychologických výzkumů

2.       základní přehled psychologických škol a směrů: začátky vědecké psychologie, psychoanalýza

3.       základní přehled psychologických škol a směrů: gestaltpsychologie, behaviorismus

4.       základní přehled psychologických škol a směrů: kognitivní, humanistická a postmoderní psychologie

5.       osobnost, struktura a dynamika

6.       vnímání a čití, pozornost

7.       myšlení, inteligence, jazyk a řeč

8.       paměť

9.       vědomí, nevědomí, představivost

10.    učení

11.    emoce, temperament, motivace, vůle

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (26.09.2017)

Kurz je pravidelně vypisován v zimním i letním semestru. Doporučené plnění dle standardní studijní trajektorie určuje pro tento předmět zimní nebo letní semestr 1. ročníku. Splnění předmětu v letním semestru nevytváří žádné komplikace s návazností dalších psychologických kurzů pro studenty VVP. Vyučující preferují otevření pouze jednoho běhu v zimním semestru, přičemž v letním semestru jsou případně otevřeny i dvě paralelky zajišťující všem studentům možnost zápisu. Vzhledem k množství studentů, pro něž je tento předmět povinný, není možné kurz plnit jako volitelný.  

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.09.2021)

Podmínkou zakončení kurzu je úspěšné splnění zápočtového testu. Písemný test má podobu 25 uzavřených otázek. Za každou otázku student získává jeden bod. K udělení zápočtu je třeba dosáhnout minimální hranice 13 bodu.

V ZS 2021/2022 bude zakončení předmětu probíhat opět online za pomoci testu v prostředí Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2355 (heslo pro zápis studenta bude sděleno na úvodním setkání). Moodle obsahuje detailnější popis podmínek stran plnění testu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html