SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology of Professionals in Education - OPBZ0Q107A
Title: Psychologie pedagogických profesí
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 1/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Nezapisují studenti oboru Pedagogika.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Incompatibility : OPBQ2P101A, OPBQ2P111A
Pre-requisite : OPBZ0Q102A
Interchangeability : OPBQ2P111A
Is interchangeable with: OKBZ0Q107A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (18.09.2019)
The course presents the teaching profession and other teaching professions in a psychological perspective so that students can better understand their specifics. The aim of the course is to help students with a comprehensive understanding of the teaching profession and related professions for which undergraduate students at the Faculty of Education are preparing.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (30.10.2019)

Cílem předmětu je pochopit specifičnost učitelského povolání (nároky, obtížemi, možnostmi). Seznámit studenty se základními způsoby zvládání náročných situací a předcházení "vyhoření".

Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)

Výuka předmětu je vedena doc. Smetáčkovou a prof. Štechem. Všechny podklady k předmětu jsou uvedeny v Moodlu.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (18.09.2019)

SPILKOVÁ, V.: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání.
KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
ŠTECH, S.: Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika 1994, 34, č.4, s. 311 -349.
Rodina a škola. Monotématické číslo časopisu Pedagogika, 2004, 54, 4.
HENNIG, C., KELLER, G.: Antistresový program pro učitele. Praha: Portál, 1996.
BRUNER, J.: Acts of Meaning. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I.: Jaký jsem učitel, Praha: Portál, 2010.
ŠTECH, S.: Vývoj poznatků o vztahu rodiny a školy. Čs. Psychologie, 1997, 41, 6, s. 487-502.
ŠTECH, S.: Škola nebo domácí vzdělávání? Teoretická komplikace jedné praktické otázky. Pedagogika, 2003, 43, č.4, s. 418 - 436.
Povolání: učitel. Monotématické číslo časopisu Pedagogika, 1994, 44, 4.
Psychoanalytické inspirace pro výchovu. Monotématické číslo časopisu Pedagogika, 1999, 49, 4.
Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of school psychology, 43(6), 495-513.
Smetáčková, I. et al. (2019). Syndrom vyhoření mezi učiteli a jeho souvislosti. Českolovenská psychologie, 63 (4), 515-538.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)

Kurz je ukončen didaktickým testem, který pokrývá témata přednášek a povinné literatury (viz podklady v Moodlu).

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (18.09.2019)

Obsah kurzu:
1. Učitelská profese, profesionalizace a profesní socializace.
2. Analýza učitelské profese - učitelská profese a její nároky (klinická náročnost učitelství, nejistoty, ambivalence a dilemata učitelství, prestiž učitelské profese). Učitelská profesní identita (stávání se učitelem).
3. Pomáhající profese. Lidský vztah jako součást profese.
4. Stres a strategie jeho zvládání. Syndrom vyhoření. Prevence.
5. Autodiagnostika učitele. Individuální pojetí učitelství. Zjišťování vlastních specifik pedagogického působení, zvláštnosti vlastního pojetí žáka (respektive úspěšného žáka) a preferenčních tendencí.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (15.05.2020)

Závěrečný test vycházející z témat přednášek a samostudia.

Podklady v Moodle - https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2798

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html