SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Environmental Education - OPBY2P125B
Title: Environmentální vzdělávání
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Alena Thorovská
Incompatibility : OPBB2B102A
Pre-requisite : OPBY2P101A
Annotation -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (01.03.2018)
The subject Environmental education deals with the basic environmental issues in relation to local and global problems with an emphasis on the connection between the environment and health.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (01.03.2018)

Learning outcomes of the course unit The aim of the subject is to acquaint with contemporary global environmental problems with emphasis on subjective perception of the environment and its influence on health.

Literature -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (29.10.2019)

MOLDAN, B. Ekologie, demokracie, trh. Praha: Informatorium MŽP ČR, 1992.

PALATÝ, J. Toxikologie a životní prostředí, Praha: VČHT FTOP, 1993.

LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů člověka. Praha: Akademia, 2000.

KOHÁK, E. Zelená svatozář: Kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003.

KELLER, J. Až na dno blahobytu: (ke společenským kořenům ekologické krize) Brno: Hnutí Duha, 1993.

KOHÁK, E. Závod s časem: Texty z morální ekologie. Praha: Torst, 1996

KOLÁŘSKÝ, R. Filosofie a současná ekologická krize. Praha: Filosofia, 1998.

LORENZ, K. Odumírání lidskosti. Praha: Mladá fronta, 1997.

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (29.10.2019)

Active participation - at least 70%. Processing a given task.

Syllabus -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (01.03.2018)

Objective of the course in terms of learning outcomes and competences The aim of the subject is to acquaint with contemporary global environmental problems with emphasis on subjective perception of the environment and its influence on health.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html