SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Chosen Chapters of Biology - OPBY2P122B
Title: Vybrané kapitoly z biologie
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Alena Thorovská
Co-requisite : OPBY2P101A
Incompatibility : OPBB2B102A
Is interchangeable with: OKBY2P122B
Annotation -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (01.03.2018)
The subject of the selected chapter in biology is intended for students of non-biological disciplines. Students have the opportunity to complete their secondary school knowledge especially from microbiology, botany, zoology and drug treatment in connection with health protection issues. Students can choose the subject as a complement to the teaching of somatology
Aim of the course -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (01.03.2018)

Learning outcomes of the course unit The aim of the subject is to acquire the basic knowledge of microbiology, botany, zoology and the influence of drugs on the issue of health protection. Students can choose the subject as a complement to the teaching of somatology.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Alena Thorovská (29.09.2020)

Materiály k jednotlivým přednáškám budou dostupné v Moodle. https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10773 Přístup získají zapsaní studenti. Dále zde naleznou informace o možnostech on-line konzultací.

Literature -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (29.10.2019)

ALTMANN, H. Jedovaté rostliny, jedovaté živočichové.  Praha : Knižní klub, 2004. ISBN 80-242-1156-4.

BODLÁK, J. Byliny v léčitelství, v kosmetice a v kuchyni, Olomouc : Poznání, 2005. ISBN 80-86606-40-6.

CELER, V. Obecná virologie. Hradec Králové : Nucleus HK, 2010. ISBN 80-87009-70-3.

Nový přehled biologie.1. vyd. Praha : Scientia, 2003. 797 s. ISBN 80-7183-268-5.

STARÝ, F. Rostliny pro zdraví. První české vydání. Praha: Aventinum, 2015. 224 stran. ISBN 978-80-7442-059-7.

VALÍČEK, P. Rostliny pro zdraví život. Benešov : Start, 2014. ISBN 80-86231-60-0.

VALIČEK, P. Houby a jejich léčivé účinky. Benešov : Start, 2011. ISBN 80-86231-54-9.

ZÁVODSKÁ, R. Biologie buněk: základy cytologie, bakteriologie, virologie. Praha : Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3

KOŘÍNKOVÁ, K. Obecná parazitologie: význam a biologie parazitů. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2006. ISBN 80-7044-798-2.

ROZSYPAL, S. Bakteriologie a virologie. 1. vyd. Praha : Scientia, 1994. ISBN 80-85827-16-6.

SCHINDLER, J. Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-47771-2.

ZACKER, CH. Bylinky a koření: zdraví z přírody v naší kuchyni: podrobný lexikon od A do Z: pěstování, sklízení a konzervování: více než 120 receptů. 1. vyd. Praha : Ikar, 2006. ISBN 80-249-0791-7.

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (29.10.2019)
Credit requirements: attendance min. 80%, passing the credit test - questions can be closed or open (min. 70%). A maximum of three terms can be used to obtain credit.
Syllabus -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (01.03.2018)
1. Microbiology, virus and bacteria, yeast, microorganisms as disease agents, antibiotics, disinfection, etc.

2. Botany - medicinal and poisonous plants, their abuse as addictive substances, use of medicinal plants and their effects, spice and its use in food, aphrodisiacs, cognition of selected plants, genetically modified plants etc.

3. Zoology focuses on topics related to disease originators, poisonous animals, livestock and their breeding, the use of animal products in cosmetics,
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html