SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Chapters of Chemistry and Biochemistry - OPBY2P121B
Title: Vybrané kapitoly z chemie a biochemie
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C [HT]
Capacity: 1 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Co-requisite : OPBY2P101A
Incompatibility : OPBE2E101A
Interchangeability : OKBY2P121B
Is interchangeable with: OKBY2P121B
Annotation -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (15.08.2017)
In this course students are equipped with the necessary information from chemistry and biochemistry, which can apply in professional subjects such as in the study of the physiology of nutrition.
Aim of the course -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (15.08.2017)

The aim of the course is to equip students with the necessary range of knowledge of the chemistry and dynamic biochemistry so that they are able to further develop the issue in the professional subjects of bio-medical module of study.

Descriptors - Czech
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (02.10.2020)

Předmět bude v době distanční výuky vyučován online v MS Teams.   Informace pro vstup do kurzu budou doplněny zde, minimálně jeden den před termínem schůzky a také odeslány emailem všem zapsaným účastníkům přes SiS.

Zajistěte si prosím přístup k internetu, mikrofon a popř. i kameru.

Je nutné tedy počítat s domácí přípravou a úkoly.

Odkaz na online prostor v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA4MWY4MjktODIxMC00MDZmLWE0OTktODNiZDkxNmI2YTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%2269c68c4e-8b9e-43f2-b8b5-685755e6303a%22%7d

Literature -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

RŮŽIČKOVÁ, K.; KOTLÍK, B. Chemie II. v kostce [organická chemie, biochemie]: pro střední školy. 3. vyd. Praha : Fragment, 2004. 135 s. ISBN 80-7200-761-0

VODRÁŽKA, Z. Biochemie. 2. opr. vyd. Praha : Academia, 1996. 186 s. ISBN 80-200-0600-1

VELÍŠEK, J. Chemie potravin I. - III. Tábor : OSSIS, 1999. ISBN 80-902391-5-3 

KLOUDA, P. Základy biochemie. 2. přepr. vyd. Ostrava : P. Klouda, 2005. 143 s. ISBN 80-86369-11-0

VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie.  Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 80-7235-108-7

Requirements to the exam -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

Credit requirements:successful completion of a credit test - open and closed questions (min. 75%). For receiving the credit can be used a maximum of three attempts (one regular, two remedies).

Syllabus -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (15.08.2017)

1. The basic terminology of chemistry and biochemistry.

2.The basic chemical reactions of selected substances (e.g. proteins, polysaccharides and lipids).

3. The presence and chemical changes of selected substances in food.

4. Principles of the action of enzymes, of vitamins.

5. Basic metabolic pathways.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html