SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Health Physical Education I - OPBT2T142B
Title: Zdravotní tělesná výchova I
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Mgr. Lucie Kainová
Pre-requisite : OPBT2B101A
Interchangeability : OB2320156
Is pre-requisite for: OPBT2T147B
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (20.02.2019)
Kurz seznamuje se základními druhy cvičení používaných ve zdravotní tělesné výchově a jejich aplikací v tělovýchovných a sportovních programech.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (01.02.2019)

Hošková,B.,Matoušová,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998.
Hronzová,M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum: 2011.
Krištofič,J.Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (01.02.2019)

aktivní účast

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html