SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Special health exercise II - OPBT2T147B
Title: Zdravotní tělesná výchova II
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Mgr. Lucie Kainová
Pre-requisite : OPBT2T142B
Interchangeability : OB2320157
Annotation -
Last update: Mgr. Lucie Kainová (02.02.2022)
The course informs of the basic kinds of health problems and possibilities of their correction in case of the health exercises and exercise programs.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kainová (02.02.2022)

Cílem předmětu je orientace v problematice cvičení s oslabenými jedinci včetně zásad správného provádění cviků pro zdravé jedince. Předvést cvičení zdravotního charakteru bez náčiní, s náčiním a jinými pomůckami a na nářadí, upozornit na možné chyby při cvičení.

Seznámit se správnými výchozími a finálními cvičebními polohami, průběhem pohybu (rytmizace, počet opakování, tempo, dýchání...) a korekcí chyb při cvičení.

 

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kainová (02.02.2022)

Hošková, B., Matoušová, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha, Karolinum, 1998.

Pernicová, H. a kol. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna, 1993.

Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení o obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997.

Kyralová, M., Matoušová, M. Zdravotní tělesná výchova II. část - učební text. Praha: Onyx, 1995.

Hronzová, M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum: 2011.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kainová (02.02.2022)

Test, kolokvium.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kainová (02.02.2022)

1. aktivní účast, uvědomělé a soustředěné provádění vyrovnávacích cvičení

2. minivýstup (instrukce, ukázka, korekce chyb)

3. písemný test, kolokvium.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html