SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Motion and relaxation exercises - OPBY2P133B
Title: Pohybová a relaxační cvičení
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
PhDr. Jana Kočí, Ph.D.
Incompatibility : OPBT2T102A
Pre-requisite : OPBY2P111A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jana Kočí, Ph.D. (02.02.2022)
Předmět cílí na podporu holistického, interakčního přístupu ke zdraví a konstruktivistickému pojetí výuky na školách. Otevírá studentům cesty k širší podpoře výchovy ke zdravému způsobu života ve škole prostřednictvím pohybových a relaxačních technik. V průběhu jednotlivých setkání budou mít studenti možnost vyzkoušet jednotlivé typy pohybových a relaxačních cvičení vycházejících z pohybovývh doporučení Světové zdravotnické organizace.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jana Kočí, Ph.D. (02.02.2022)

Předmět rozvíjí kompetence účastníků v oblasti implementace cílů výchovy ke zdraví do programů výchovy ke zdraví na školách v propojení s životem komunity.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Kočí, Ph.D. (02.02.2022)

HAVLÍNOVÁ, M. (ed.) Program podpory zdraví ve škole: rukověť programu Zdravá škola. Praha : Portál, 2006. 311 s. ISBN 80-7367-059-3

KOL. Manuál prevence v lékařské praxi, díl VII. Doporučené preventivní postupy. Praha : SZÚ, 1999, 56 s.

KOL. Manuál prevence v lékařské praxi, díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik. Praha : SZÚ 2000, 160 s.

MARÁDOVÁ, E. Škola a ochrana dětí před úrazy. In: GRIVNA, M. aj. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence.

Praha : CÚP UK-2. LF a FN Motol, 2004. s. 56 - 67. ISBN 80-239-2063-4

MZ ČR, WHO: Zdraví 21 - zdraví do 21. století. Praha : 2001.

Usnesení vlády ČR č. 1046/2002, Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Kočí, Ph.D. (02.02.2022)

1. Pohybová doporučení Světové zdravotnické organizace a praktické cvičení - dechová cvičení a bodová relaxace.

2. Pohybová doporučení Harvardovy univerzity a praktické cvičení - protahovací cvičení a pozdrav slunci.

3. Projekt Světové zdravotnické organizace Move your way a praktické cvičení - protahovací cvičení před výkonem, pohybové chvilky v práci - doporučení SZÚ.

4. Principy relaxace, aktivizace parasympatického nervového systému a praktické cvičení - meditace.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Kočí, Ph.D. (02.02.2022)

Vlastní vyzkoušení nového pohybového cvičení a sepsání reflexe.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html