SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basics of Chemistry Education - OPBE2E111A
Title: Úvod do didaktiky chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBE4E041A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Pre-requisite : OPBE2E105A, OPBE2E108A
Is pre-requisite for: OPBE2E115A
Is interchangeable with: OKBE2E111A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)
The course is aimed at making the students understood education reality and regularities of chemical content didactical transformation into education. The goal is to teach students connect findings, analyse them from the point of view of adequacy and usefulness for students and not least motivate students to firther study in master programme. The course looks at chemistry not only as on a separate school subject, but also integrates it into science education and shows points of contact with common life and chemistry teaching.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (30.01.2019)

Čtrnáctová, H., & Bílek, M. (2015). Didaktika chemie In I. Stuchlíková & T. Janík (Eds.), Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy (pp. 189-224). Brno: Masarykova univerzita.

Pachmann, E., & Beneš, P. (1993). Didaktika chemie (část obecná). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Pachmann, E., & Hofmann, V. (1981). Obecná didaktika chemie. Praha: SPN.

Rusek, M., Slavík, J., & Najvar, P. (2016). Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis scholae, 10(2), 71-91.

Stuckey, M., Hofstein, A., Mamlok-Naaman, R., & Eilks, I. (2013). The meaning of ‘relevance’ in science education and its implications for the science curriculum. Studies in Science Education, 49(1), 1-34. doi:10.1080/03057267.2013.802463.

Aktuální publikace doporučené a zprostředkované přednášejícími.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (25.10.2019)

1.       Didaktika chemie v soustavě pedagogických věd (P, MB), instruktivistický vers. konstruktivistický přístup ve výuce chemie

2.       Učení se a obsah výuky chemie, Kurikulum se zaměřením na chemii, RVP, ŠVP

3.       Učebnice chemie

4.       Cíle výuky chemie

5.       Učební úlohy v chemii

6.       Metody a formy výuky chemie, bádání a projekty

7.       Materiální didaktické prostředky ve výuce chemie, ICT ve výuce chemie 

8.       Postoje žáků k chemii a její výuce včetně cest jejich nápravy

9.       Přírodovědná gramotnost, mezinárodní i národní výzkumy

10.     Výuka přírodních věd/chemie v zahraničí

11.     Mimoškolní výuka chemie

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (03.03.2020)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění všech zadaných úkolů. Mimoto je vyžadován a minimálně 80% účast na cvičeních.

Předmět je ukončeny zkouškou zahrnující jednotlivá témata kurzu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html