SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of the Czech literature III - OPBC2L113A
Title: Dějiny české literatury III
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 3/2, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / 5 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Pre-requisite : OPBC2L111A
Is pre-requisite for: OEBLL1704Z, OPBC2L119A, OEBLL1704, OPBLL2110Z, OEBLL2118Z, OPBC2L116A
Annotation -
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (19.05.2019)
The lecture is not conceived chronologically but rather problematic. It deals with the fundamental themes of Czech literature of the 19th century, especially the relationship between literature and the national movement, its coexistence with German written literature and the specific modification of processes taking place in European literature at that time. Seminars are closely related to the lecture. Through the analysis of selected works (especially canonical) they concretize the issues discussed in the lectures.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (22.02.2019)

Seznam povinné četby ke stažení na webu katedry.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (17.02.2020)

Tematické okruhy přednášek: 

1. Národní obrození jako kulturní typ

 

jazyková situace v českých zemích na konci 18. století; dvojí pojetí vlastenectví; fáze procesu konstituování novodobého českého národa; jazykový program

 

2.  Dvě odlišné strategie národního hnutí (generace Dobrovského versus generace Jungmannova)

 

osvícenský kriticismus, podpora vědy, snahy výchovné a společensky reformní; literatura pro reálného českého čtenáře – knížky lidového čtení + dramatická produkce (frašky, rytířské hry); klasicismus v české literatuře

x

romantické vlastenectví, panslavismus, pěstování literatury pro (reálně víceméně neexistujícího) náročného čtenáře (básnická próza, deskriptivní poezie, časomíra); herderovství (význam folklorní slovesnosti), mytologičnost (RKZ)

 

3. Individualismus versus kolektivismus  (romantismus versus biedermeier)

 

pozice subjektivního romantismu v české literatuře (tradiční pohled x synopticko-pulzační přístup); případ Karla Hynka Máchy; různá vymezení biedermeieru; jeho kritika romantického individualismu

 

4. Německý kontext české literatury 19. století

 

důvody jeho tradiční marginalizace; areálová studia; recepce německy psané literatury v českých zemích a její důsledky; příklady inspirace německojazyčnou produkcí v dílech česky píšících autorů (vídeňské lidové divadlo – Tyl; Heine – Neruda, Hálek)

 

5.  Tendenčnost versus l‘art pour l‘art

 

zájem májovců o aktuální společenskou problematiku; sociální otázka; liberalismus a antiklerikalismus; vzestup žurnalistiky

almanach Ruch a návrat vlastenecké tendenčnosti; tvorba S. Čecha a J. V. Sládka

realismus a jeho vymezení O. Hostinský; kritický realismus; ideální realismus; naturalismus

x

první objevení se l‘art pour l‘art ismu v české literatuře; parnasismus a jeho koncept krásné literatury; návrat reprezentativního postavení poezie; Vrchlický a Zeyer

 

Seznam četby pro práci v seminářích (texty jsou uvedeny v pořadí, v jakém budou na seminářích probírány):

1. Mácha, Karel Hynek: Máj

2. Erben, Karel Jaromír: Kytice

3. Němcová, Božena: Babička

4. Havlíček Borovský, Karel: Křest svatého Vladimíra

5. Světlá, Karolina: Vesnický román

6. Neruda, Jan: Povídky malostranské

7. Rais, Karel Václav: Kalibův zločin

8. Nováková, Teréza: Drobová polévka + Před pohřbem (z povídkového souboru Úlomky žuly)

9. Winter, Zikmund: Peklo (naposledy soubor Povídky)

10. Vrchlický, Jaroslav: Okna v bouři

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (22.02.2019)

Podmínkou pro vykonání zkoušky je docházka do semináře (max. 3 absence), pravidelná domácí příprava (její způsob bude specifikován na prvním semináři) a aktivní práce v semináři.

Zkouška bude mít písemnou a ústní část.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html