SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introductionto Language Studies and Theory of Communication - OPBC2C102A
Title: Úvod do studia jazyka a teorie komunikace
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
Interchangeability : OKBC2C102A
Is pre-requisite for: OPBC2C105A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)
Language and its function, language strata and linguistic disciplines, forms of language communication, Czech as a national language, language fylogenesis, linguistic paradigms
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. (14.10.2020)

Výuka bude probíhat hybridní formou pomocí offline videopřednáček, které budou studujícím distribuovány pomocí platformy MS Teams - každý seminář má svou samostatnou virtuální "třídu", do které je umožněn přístup na základě poskytnutého internetového odkazu. Studujícím doporučuji, aby si MS Teams nainstalovali a vyzkoušeli s dostatečným předstihem.

Metody práce: samostudium zadané literatury

lichý týden od 12:35 https://bit.ly/2HG6KCV

lichý týden od 14:25 https://bit.ly/2GfKH5f

lichý týden od 16:15 https://bit.ly/3j9g2ox

sudý týden od 12:35 https://bit.ly/3jbYFU9

sudý týden od 14:25 https://bit.ly/30a4dqM

Doplňujicí informace ke kurzu na: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4252

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)

ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vyd. 4., V Karolinu 2., dopl. Praha: Karolinum, 2011, 380 s. ISBN 978-80-246-1946-0.

ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. soubor. vyd. Olomouc: Votobia, 1996, 517 s. ISBN 80-85885-96-4.

ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2008, 248 s. ISBN 978-80-7346-093-8.

HRBÁČEK, Josef. Úvod do studia českého jazyka. Dotisk. Praha: Karolinum, 1995, 170 s. ISBN 80-7066-869-5.

HRBÁČEK, Josef. Úvod do studia jazyka. Praha: Univerzita Karlova, 1999, 156 s. ISBN 80-85899-65-5.

MAREŠ, Petr. Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2014.

http://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2015/11/uvod_do_lingvistiky.pdf

 

Doporučená literatura:

 

BRABCOVÁ, Radoslava. Úvod do bohemistiky. Praha: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2003, 77 s. ISBN 80-903109-5-8.

BRABCOVÁ, Radoslava. Z historie a současnosti českého jazyka. Praha: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2006, 78 s. ISBN 80-86877-21-3.

KOŘENSKÝ, Jan, HOFFMANNOVÁ, Jana, MÜLLEROVÁ, Olga. Analýza komunikačního procesu a textu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-4032-3.

 

 

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. (29.09.2020)

Závěrečný písemný test, který bude pro všechny seminární skupiny jednotný. Forma jeho realizace se bude odvíjet od toho, zda bude umožněno provádět atestaci prezenčně, či nikoliv. Termíny budou sděleny s dostatečným předstihem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html