SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introductionto Language Studies and Theory of Communication - OKBC2C102A
Title: Úvod do studia jazyka a teorie komunikace
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
Is pre-requisite for: OKBC2C105A
Is interchangeable with: OPBC2C102A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)
Language and its function, language strata and linguistic disciplines, forms of language communication, Czech as a national language, language fylogenesis, linguistic paradigms
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. (28.09.2020)

Výuka bude probíhat hybridně pomocí prostředí moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4252

Tam budou studujícím distribuovány komentované prezentace a další výukové materiály.

Metody práce: samostudium zadané literatury, plnění průběžně zadávaných úkolů, jejich kontrola pomocí moodle

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)

 

 

ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vyd. 4., V Karolinu 2., dopl. Praha: Karolinum, 2011, 380 s. ISBN 978-80-246-1946-0.

 

ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. soubor. vyd. Olomouc: Votobia, 1996, 517 s. ISBN 80-85885-96-4.

 

ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2008, 248 s. ISBN 978-80-7346-093-8.

 

HRBÁČEK, Josef. Úvod do studia českého jazyka. Dotisk. Praha: Karolinum, 1995, 170 s. ISBN 80-7066-869-5.

 

HRBÁČEK, Josef. Úvod do studia jazyka. Praha: Univerzita Karlova, 1999, 156 s. ISBN 80-85899-65-5.

 

MAREŠ, Petr. Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2014.

 

http://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2015/11/uvod_do_lingvistiky.pdf

 

 

 

Doporučená literatura:

 

 

 

BRABCOVÁ, Radoslava. Úvod do bohemistiky. Praha: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2003, 77 s. ISBN 80-903109-5-8.

 

BRABCOVÁ, Radoslava. Z historie a současnosti českého jazyka. Praha: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2006, 78 s. ISBN 80-86877-21-3.

 

KOŘENSKÝ, Jan, HOFFMANNOVÁ, Jana, MÜLLEROVÁ, Olga. Analýza komunikačního procesu a textu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-4032-3.

 

 

 

 

 

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)

90 hodin samostudia. Průběžné odevzdávání úkolů k tématům 1–6 v Moodle. Závěrečný test.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html